Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội nước khai mạc sáng nay (ngày 23/5), theo Văn phòng Quốc hội. Trước giờ khai mạc Kỳ họp, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khai mạc Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội bày tỏ lòng thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quốc hội

Theo kế hoạch, trong ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp này, sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022. Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra báo cáo này.

Khai mạc Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu Khai mạc Kỳ họp thứ 3. Ảnh: Quốc hội

Cũng trong ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp, sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày: Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra các nội dung này.

Cùng với nghe Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, Quốc hội sẽ nghe Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023 trước khi các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về nội dung này./.