Tính đến hết 30/7/2021, thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) tại Sở GDCK Hà Nội (HNX) có tổng dư nợ đạt 1,37 triệu tỷ đồng, tăng nhẹ 1,48% so với cuối năm 2020. Tổng giá trị giao dịch TPCP tháng 7 đạt 204.135 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 9.278 tỷ đồng/phiên, giảm 24,6% so với tháng 6/2021.

Khối ngoại mua ròng 538 tỷ đồng trái phiếu chính phủ
HNX cho biết, so với cuối tháng 6/2021, lãi suất trúng thầu TPCP do Kho bạc phát hành tại giảm từ 0,03-0,04%/năm

Trong đó, giá trị giao dịch Repos chiếm 29,58% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, tỷ trọng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tháng 7 chiếm 1,59% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường trái phiếu chính phủ, giá trị mua ròng đạt 538 tỷ đồng.

Khối ngoại không chỉ mua ròng trên thị trường trái phiếu. Thông tin từ Sở GDCK TP. HCM cho biết, trong tháng 07/2021, tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 76.671 tỷ đồng, chiếm 8,62% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của toàn thị trường cổ phiếu. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện mua ròng trong tháng 7 với giá trị hơn 4.802 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên thị trường cổ phiếu, lũy kế từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 30.451 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Trên thị trường sơ cấp TPCP, thông qua 22 đợt đấu thầu trái phiếu được tổ chức tại HNX trong tháng 7/2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã huy động được 28.061 tỷ đồng trái phiếu, giảm 11,7% so với tháng trước; Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 4.500 tỷ đồng. So với cuối tháng 6/2021, lãi suất trúng thầu của TPCP do KBNN phát hành tại các kỳ hạn 5, 7, 10 và 15 năm giảm từ 0,03-0,04%/năm; lãi suất trúng thầu kỳ hạn 20 và 30 năm tiếp tục ổn định và giữ lần lượt ở mức 2,91%/năm và 3,05%/năm so với tháng 6.

Giữa tháng 7, HNX và KBNN đã phối hợp tổ chức thành công phiên đấu thầu đầu tiên để mua lại TPCP có kỳ hạn của KBNN nhằm triển khai Thông tư số 107/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP từ nguồn ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi của KBNN, thông tư này cho phép KBNN trở thành nhà đầu tư trên thị trường công cụ nợ, có thể mua lại trên thị trường thứ cấp các TPCP do chính KBNN đã phát hành. Tại phiên này, KBNN gọi thầu 800 tỷ đồng TPCP với kỳ hạn mua lại là 14 ngày. Có 5 thành viên tham gia chào giá, tổng khối lượng chào giá đạt 1.150 tỷ đồng. Kết quả, khối lượng trúng thầu mua lại đạt 300 tỷ đồng với 2 thành viên trúng thầu./.