Đó là tinh thần Công văn số 11534 /BTC-QLG vừa Bộ Tài chính phát đi chiều nay ngày 28/8/2012.

Bộ Tài chính cho hay, giá xăng, dầu trên thị trường thế giới bình quân 30 ngày gần đây (tính từ ngày 29/7/2012 đến ngày 27/8/2012) tiếp tục tăng so với bình quân 30 ngày trước đó, trong đó mặt hàng xăng tăng 13,24%, mặt hàng dầu diesel 0,05S tăng 8,66%, dầu hoả tăng 9,59%, dầu madut tăng 8,01%.

Theo Bộ này, nguyên tắc tính toán giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu để xử lý giá bán lẻ xăng dầu trong bối cảnh hiện nay được thực hiện như sau:

- Tiếp tục giữ thuế suất thuế nhâp khẩu các mặt hàng xăng dầu như hiện hành (hiện vẫn đang thấp hơn Barem thuế quy định); mức trích Quỹ Bình ổn giá như hiện hành (300 đồng/lít,kg);

- Tính giá cơ sở theo giá bình quân 30 ngày của giá xăng, dầu thành phẩm thế giới đến hết ngày 27/8/2012 tham chiếu công bố của bản tin Platt’s;

- Tạm thời chưa tính lợi nhuận định mức 300 đồng/lít, kg trong công thức tính giá cơ sở.

- Các thông số tính toán khác theo các quy định hiện hành quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP; Thông tư số 234/2009/TT-BTC.

Bộ Tài chính cũng cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được sử dụng Quỹ Bình ổn giá tính cho lượng xăng, dầu thực tế bán ra ở nhiệt độ thực tế đối với các mặt hàng xăng, dầu cụ thể như sau:

- Xăng: 500 đồng/lít (tăng mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá 200 đồng/lít từ 300 đồng/lít lên 500 đồng/lít);

- Các loại dầu (dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madut): 300 đồng/lít,kg;

Sau khi thực hiện các nguyên tắc tính toán và mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá như trên, Bộ Tài chính đề xuất mức tăng như sau: 652 đồng/lít với xăng Ron 92 lên 23.652 đồng/lít, Dầu Điêzen là 317 đồng/lít lên 21.867 lít/đồng; Dầu hỏa tăng 458 đồng/lít lên 21.908 đồng/lít; Dầu madút tăng 74 đồng/lít lên 18.724 đồng/lít.

Đặc biệt, lần đầu tiên, các cơ quan chức năng cũng cho phép doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tự quyết định vào thời điểm thích hợp phù hợp với các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP.