Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP, ngày 08/6/2021 của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2021, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, các cơ quan, địa phương sớm hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải nhất là vận chuyển công nhân giữa nơi ở và cơ sở sản xuất, khu công nghiệp; xem xét, đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vận tải hành khách gặp khó khăn do dịch Covid-19, hỗ trợ các doanh nghiệp vận chuyển nông sản đến các cửa khẩu và giữa các vùng miền trong thị trường nội địa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/6/2021.

Kiến nghị Chính phủ hỗ trợ các đơn vị kinh doanh vận tải
Bộ Giao thông vận tải kiến nghị tiếp tục kéo dài chính sách giảm 50% giá dịch vụ hạ, cất cánh tàu bay đối với các chuyến bay nội địa

Đối với các kiến nghị chính sách hỗ trợ đối với các đơn vị kinh doanh vận tải do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Bộ Giao thông vận tải kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Giao thông vận tải tiếp tục kéo dài chính sách giảm 50% giá dịch vụ hạ, cất cánh tàu bay đối với các chuyến bay nội địa; áp dụng mức giá tối thiểu 0 đồng đối với các dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục Nhà nước quy định khung giá đến hết năm 2021.

Cho phép lùi thời gian thực hiện Nghị định số 65/2018/NĐ-CP, ngày 12/5/2018 của Chính phủ về thực hiện niên hạn sử dụng đầu máy, toa xe thêm 03 năm so với thời gian thực hiện quy định tại Điều 19 của nghị định. Bổ sung Nghị định số 32/2017/NĐ-CP, ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư nhà nước để các dự án đóng mới đầu máy, toa xe đường sắt thuộc danh mục được vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Đồng thời, sớm phê duyệt 02 Đề án “Quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư” để triển khai Nghị định số 46/2018/NĐ-CP; Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam để làm cơ sở cho Tổng Công ty triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả...

Ngoài ra, Bộ Giao thông vận tải cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan cùng quan tâm, thống nhất được các quy định, quy trình đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải đã đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vận tải hành khách gặp khó khăn do dịch Covid-19. Cụ thể: Ngày 05/4/2021, Bộ Giao thông vận tảicó Công văn số 2911/BGTVTVT về việc các chính sách hỗ trợ bổ sung cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Ngày 14/6/2021, Bộ Giao thông vận tảicó Công văn số 5521/BGTVTVT đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện quy định lắp camera trên phương tiện của đơn vị kinh doanh vận tải do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19./.

Bộ Giao thông Vận tải đề nghị chưa xử lý vi phạm đối với quy định về lắp đặt camera Vận tải hành khách 4 tháng đầu năm giảm, do tác động từ Covid 19 Kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp cạn kiệt nguồn lực sau 1 năm dịch Covid 19