Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung xem xét và quyết định 4 nội dung quan trọng gồm: nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả cuộc bầu cử HĐND và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; HĐND tỉnh tiến hành bầu các chức danh của HĐND và UBND tỉnh để kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền tỉnh, đồng thời, tiến hành bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; HĐND tỉnh nghe Ủy ban MTTQVN tỉnh thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; HĐND tỉnh khóa XVII quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2021; xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn và phân khai chi tiết nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021; phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Vĩnh Phúc (nguồn vốn ngân sách Trung ương) và quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư đối với một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp

Phiên họp thứ nhất HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI Hoàng Thị Thúy Lan ghi nhận, đánh giá cao sự tích cực, chủ động, sáng tạo của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh góp phần vào thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan chúc mừng 51 đại biểu vừa được cử tri tin tưởng bầu vào HĐND tỉnh khóa XVII.

Khẳng định kỳ họp HĐND tỉnh lần này có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề để HĐND, UBND tỉnh khóa mới lãnh, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực và kinh nghiệm công tác để đảm nhận các chức vụ do HĐND bầu theo quy định của pháp luật và quyết định đúng những nội dung trình tại kỳ họp.

Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã diễn ra thành công. Toàn tỉnh có 99,41% cử tri đi bỏ phiếu, bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa XV và 51 đại biểu HĐND tỉnh, 301 đại biểu HĐND cấp huyện, thành phố và 3.337 đại biểu HĐND cấp xã, phường, thị trấn. “Thành công của cuộc bầu cử khẳng định sự ổn định vững chắc về chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là sự nỗ lực phấn đấu của các đơn vị bầu cử từ tỉnh đến cơ sở trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử”, Chủ tịch Lê Duy Thành nhấn mạnh.

Theo chương trình nghị sự, kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND tỉnh bao gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Trưởng, Phó trưởng Ban HĐND tỉnh. Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII; đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khóa XVI tái đắc cử chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khóa XVII; Nguyễn Thái Thịnh, Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh khóa XVI giữ chức Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh khóa XVII; Nguyễn Thị Minh Hiên, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khóa XVI giữ chức Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh khóa XVII; Đỗ Thị Thanh Hương, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh giữ chức Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khóa XVII; Hà Thị Thanh Nhàn, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh giữ chức Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khóa XVII.

Theo kết quả bầu các chức danh UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tỷ lệ phiếu bầu đạt tín nhiệm tuyệt đối 100%, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm: Vũ Việt Văn, Nguyễn Văn Khước, Vũ Chí Giang tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Các đại biểu cũng đã bầu 16 Ủy viên UBND tỉnh và bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thống nhất thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp

Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2021; điều chỉnh kế hoạch vốn và phân khai chi tiết nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021; phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (nguồn vốn ngân sách Trung ương) và quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh về các nội dung được phân công.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh và nhấn mạnh tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; bám sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; phát huy dân chủ, gương mẫu, trách nhiệm với công việc để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh. Trước mắt là tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và những nội dung, định hướng phát triển theo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành,các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu Thường trực HĐND, UBND tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ xem xét, phê chuẩn kết quả bầu cử; phân công, phân nhiệm rõ ràng đối Ủy viên UBND tỉnh, Ủy viên các Ban HĐND tỉnh, thành lập các tổ đại biểu HĐND tỉnh theo quy định của luật; chỉ đạo chính quyền các cấp sắp xếp cán bộ, kiện toàn bộ máy. Cùng với đó, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước để phát huy các tiềm năng, thế mạnh, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, ngành trong quản lý Nhà nước về kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao vai trò của HĐND các cấp. Các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, xứng đáng là người đại biểu dân cử.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026, cùng đồng bào và chiến sỹ cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp