Hội nghị tổng kết tình hình tổ chức, hoạt động năm 2021 và triển khai công tác năm 2022 của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc (gồm 25 tỉnh, thành phố), diễn ra sáng nay (ngày 21/2) dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, theo Văn phòng Quốc hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân một số địa phương trình bày tham luận về kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động công tác Hội đồng nhân dân...

Lắng nghe vướng mắc trong hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày tóm tắt Báo cáo tại hội nghị. Ảnh: QH

Đây là lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết và triển khai công tác năm của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhằm tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, đồng thời hướng dẫn của UBTVQH đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân. Đây là dịp để UBTVQH trực tiếp lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tổ chức hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

Ngay khi bắt đầu nhiệm kỳ Khóa XV, Quốc hội, UBTVQH đã quan tâm đến tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, trong đó đã chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng chương trình công tác, hoàn thiện thể chế, ban hành các Nghị quyết đảm bảo thiết thực, sát với thực tiễn, đi vào cuộc sống, dễ triển khai thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát.

Hội nghị tập trung đánh giá ưu điểm, hạn chế trong quá trình hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Từ thực tiễn hoạt động của Hội đồng nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đại biểu chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, rút ra những bài học, cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn, đồng thời kiến nghị tới UBTVQH quyết định các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của hệ thống cơ quan dân cử tại địa phương.

UBTVQH đã chỉ đạo Ban Công tác đại biểu, các cơ quan chuyên môn xây dựng các đề án và ban hành Nghị quyết nhằm tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của UBTVQH đối với hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp, tăng cường sự gắn kết của các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của UBTVQH với Hội đồng nhân dân các cấp; đề án và nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân… Đây chính là những tiền đề quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBTVQH15 ngày 27/01/2022 của UBTVQH về tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022, ngoài Hội nghị khu vực phía Bắc diễn ra hôm nay (ngày 21/2), UBTVQH sẽ tổ chức 2 Hội nghị có nội dung tương tự đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại khu vực miền Trung (diễn ra tại TP. Đà Nẵng vào ngày 7/3 tới) và khu vực miền Nam (TP. Hồ Chí Minh vào 21/3 tới)./.