Theo đó, mức giá bán buôn tối đa của Tập đoàn cho Tổng Công ty Điện lực miền Bắc là 1.173 đồng/kWh. Đây cũng là mức tối đa thấp nhất dành cho 1 tổng công ty điện lực. Đối với các Tổng Công ty Điện lực miền Nam và miền Trung, mức giá tối đa lần lượt là 1.348 đồng/kWh và 1.209 đồng/kWh.

Ở chiều ngược lại, mức giá mua buôn điện tối thiểu Tổng Công ty Điện lực miền Bắc được mua là 1.117 đồng/kWh. Đối với các Tổng Công ty Điện lực miền Nam và miền Trung, mức giá tối thiểu lần lượt là 1.316 đồng/kWh và 1.139 đồng/kWh.

Riêng đối với 2 tổng công ty điện lực tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, mức giá tối đa lần lượt là 1.414 đồng/kWh và 1.551 đồng/kWh. Trong khi đó, mức tối thiểu cho Tổng Công ty Điện lực Hà Nội là 1.356 đồng/kWh, còn với Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh, mức giá là 1.506 đồng/kWh.

Bảng: Khung giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các tổng công ty điện lực năm 2017

Thời gian áp dụng khung giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các tổng công ty điện lực từ 01/11/2017 đến 31/12/2017.

Như vậy, nếu so với năm 2016, mức giá của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bán cho các tổng công ty điện lực đã có sự điểu chỉnh.Theo đó, mức giá bán buôn điện cho Tổng công ty Điện lực Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã được điều chỉnh giảm. Trong khi đó, mức giá bán buôn cho 3 tổng công ty còn lại tăng nhẹ so với 1 năm trước.

Theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các tổng công ty điện lực không thấp hơn mức giá tối thiểu và không cao hơn mức giá tối đa của khung giá. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm ban hành giá bán buôn điện cụ thể cho từng tổng công ty điện lực theo quy định hiện hành.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương yêu cầu điều chỉnh khung giá bán buôn điện bình quân phù hợp với biến động chi phí sản xuất kinh doanh điện, doanh thu và lợi nhuận định mức của các tổng công ty điện lực. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm tính toán, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, quyết định./.