Bộ Nông nghiệp vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính để chỉ đạo Tổng cục Hải quan tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu đất sét và khoáng sét.
Theo Bộ này, đất sét thuộc nhóm khoáng vật phyllosilicat nhôm ngậm nước, hoàn toàn khác với đất để trồng trọt. Nhiều loại đất sét, khoáng sét đã qua quá trình sấy khô hoặc nung ở nhiệt độ cao để sử dụng trong sản xuất công nghiệp, xử lý môi trường.

"Dựa trên kết quả phân tích nguy cơ dịch hại và kiểm tra thực tế, đất sét và khoáng sét không có nguy cơ mang theo đối tượng kiểm dịch thực vật", văn bản nêu rõ.

Đất là mặt hàng nhập khẩu khá đặc biệt và nhạy cảm được cơ quan Hải quan yêu cầu hoàn thiện thủ tục để hỗ trợ doanh nghiệp.

Đây là lần đầu tiên, một mặt hàng nhập khẩu khá đặc biệt và nhạy cảm là "đất" được cơ quan Hải quan yêu cầu hoàn thiện các thủ tục để tiến hành nhập khẩu trong thời gian tới.

Mặt hàng này hiện chưa được quy định đầy đủ, cụ thể với từng loại, khiến doanh nghiệp và cơ quan hải quan gặp khó khăn khi làm thủ tục.

Do vậy, hải quan đang gặp vướng mắc về thủ tục nhập khẩu và kiểm dịch với các loại đất nhập khẩu (đất sét, đất sét cao lanh, đất sét chịu lửa, đất sét bentonite…) đã nung, đã qua xử lý nhiệt thuộc nhóm 25.07 và 25.08.

Tại Luật Thương mại, Nghị định 187/2013/NĐ-CP, ngày 20/11/2013 của Chính phủ, Thông tư 04/2015/TT- BNNPTNT, ngày 03/09/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đều không đề cập đến cấm nhập hoặc nhập khẩu có điều kiện với các loại đất nói chung. Tuy nhiên, Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2013, có quy định hành vi bị cấm, trừ trường hợp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý bằng văn bản.

Ngay chính các văn bản cũng có sự khác nhau, nên cơ quan Hải quan cũng gặp nhiều vướng mắc trong quá trình làm thủ tục cho doanh nghiệp. Theo Thông tư số 30 và Quyết định 2515 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mặt hàng nhập khẩu thuộc nhóm 2507 và 2508 không thuộc Danh mục phải kiểm dịch thực vật. Nhưng tại Công văn số 2395 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Cục Bảo vệ thực vật ký thừa ủy quyền thì mặt hàng này lại phải kiểm dịch thực vật; tại Công văn số 2183 cũng của Cục Bảo vệ thực vật lại không quy định phải kiểm dịch thực vật đối với mặt hàng nhập khẩu thuộc nhóm 2507 và 2508.

Đề tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục nhập khẩu đất, Tổng Cục Hải quan đã gửi văn bản đề xuất đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hướng dẫn cụ thể về chính sách, thủ tục nhập khẩu đất nói chung và đối với từng loại đất cụ thể để thực hiện Luật Thương mại, Nghị định 187 và Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật được thống nhất./.