Cập nhật mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 6 (từ ngày 16/6 đến ngày 31/6/2021) đạt 28,78 tỷ USD, tăng 10,9% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 6/2021. Kết quả tích cực này đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 317,66 tỷ USD, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Đóng góp quan trọng vào đà tăng của tốc độ xuất nhập khẩu là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 219,87 tỷ USD, tăng 36,6%; trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước đạt 97,8 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 894 triệu USD trong kỳ 2 tháng 6, nên nửa đầu năm nay, cán cân thương mại thâm hụt 993 triệu USD, trong khi kỳ 1 tháng 6 năm nay thâm hụt 1,35 tỷ USD.

Riêng về xuất khẩu, theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 6 năm 2021 đạt gần 14,84 tỷ USD, tăng 20,6% so với kỳ 1 tháng 6/2021 nhờ trị giá xuất khẩu tăng ở một số nhóm hàng như: điện thoại các loại và linh kiện tăng 111,4%; sắt thép các loại tăng 65%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 10,5%...

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 6 năm 2021 so với kỳ 1 tháng 6 năm 2021

Nhập siêu giảm còn 993 triệu USD
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Liên quan đến diễn biến nhập khẩu, cũng theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 6 đạt 13,94 tỷ USD, tăng 2,1% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 6/2021.

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 6 năm 2021 so với kỳ 1 tháng 6 năm 2021

Nhập siêu giảm còn 993 triệu USD
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 6 tăng chủ yếu ở một số nhóm hàng như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 10%; dầu thô tăng 104%; sắt thép các loại tăng 19,3%... Như vậy, 6 tháng đầu năm nay, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 159,33 tỷ USD, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Đà nhập khẩu giảm nhờ trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này tăng nhẹ 2% so với kỳ 1 tháng 6/2021. Tuy nhiên, tính trong 6 tháng đầu năm nay, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm doanh nghiệp​ này vẫn tăng 39,7% (tương ứng tăng 29,35 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 64,8% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước./.