Theo Tổng cục Thống kê, giá trị nhập siêu từ Trung Quốc đạt 5,6 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm

Xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng mạnh

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 2 ước tính đạt 14,60 tỷ USD, giảm 33,9% so với tháng trước do tháng 2 có 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

Trong đó điện tử, máy tính và linh kiện giảm 23,9%; sắt thép giảm 45,8%; giày dép giảm 49,1%; dệt may giảm 51,4%; thủy sản giảm 52,8%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 59,2%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 2/2019 tăng 1,6%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 3,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 3,2%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 36,68 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 10,72 tỷ USD, tăng 9,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 25,96 tỷ USD (chiếm 70,8% tổng kim ngạch xuất khẩu), tăng 4,3%.

Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực: Điện thoại và linh kiện đạt 6,8 tỷ USD, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước; hàng dệt may đạt 4,9 tỷ USD, tăng 19%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 4,2 tỷ USD, tăng 1,9%; giày dép đạt 2,7 tỷ USD, tăng 18,4%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 2,6 tỷ USD, tăng 19,3%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 1,4 tỷ USD, tăng 7,6%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,4 tỷ USD, tăng 12,7%.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 2 tháng, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 8,1 tỷ USD, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là thị trường EU đạt 6,3 tỷ USD, tăng 1,2%; Trung Quốc đạt 5,1 tỷ USD, giảm 9,3%; thị trường ASEAN đạt 3,8 tỷ USD, tăng 3,5%; Nhật Bản đạt 3,2 tỷ USD, tăng 17,3%; Hàn Quốc đạt 3,1 tỷ USD.

Việt Nam nhập siêu lớn nhất từ Trung Quốc

Trong tháng 2, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 15,5 tỷ USD, giảm 27,1% so với tháng trước. Khu vực kinh tế trong nước đạt 6,2 tỷ USD, giảm 31,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 9,3 tỷ USD, giảm 23,6%.

Kim ngạch nhập khẩu hầu hết các mặt hàng đều giảm, trong đó giảm mạnh ở một số mặt hàng: điện tử, máy tính và linh kiện giảm 10,1%; điện thoại và linh kiện giảm 22,2%; vải giảm 22,3%; chất dẻo giảm 34,9%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng giảm 37%.

Nếu so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 2 tăng 10,4%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 12,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 9,1%. Một số mặt hàng có kim ngạch tăng cao so với cùng kỳ năm trước có thể kể đến như ô tô tăng 88%; xe máy và linh kiện tăng 55,6%; vải tăng 22,4%; điện thoại và linh kiện tăng 18,1%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 17%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 9,5%.

Tính chung 2 tháng, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 36,76 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Một số mặt hàng có giá trị kim ngạch nhập khẩu lớn trong 2 tháng: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 7,5 tỷ USD, tăng 11,4%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 5,6 tỷ USD, tăng 14,6%; điện thoại và linh kiện đạt 2,1 tỷ USD, giảm 12,6%; vải đạt 2,1 tỷ USD, tăng 16%; sắt thép đạt 1,4 tỷ USD, giảm 1,2%; chất dẻo đạt 1,3 tỷ USD, giảm 2,6%; ô tô đạt 1 tỷ USD, tăng 105,1%; riêng dầu thô đạt 693 triệu USD, gấp 16,6 lần cùng kỳ năm trước do nhu cầu nhập khẩu phục vụ sản xuất của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 2 tháng đầu năm nay, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 10,7 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2018. Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc với kim ngạch nhập khẩu đạt 7,4 tỷ USD, giảm 2,1%; thị trường ASEAN đạt 4,7 tỷ USD, tăng 1,4%; thị trường EU đạt 2,2 tỷ USD, tăng 15,9%; Hoa Kỳ đạt 1,9 tỷ USD, tăng 14,6%

Ước tính trong tháng 2, Việt Nam nhập siêu 900 triệu USD. Tính chung 2 tháng đầu năm nhập siêu 84 triệu USD. Trong đó, 2 tháng nhập siêu từ Trung Quốc 5,6 tỷ USD, tăng 59,2% so với cùng kỳ năm trước; nhập siêu từ Hàn Quốc 4,3 tỷ USD, giảm 9,3%; nhập siêu từ ASEAN 943 triệu USD, giảm 6,3%; xuất siêu sang EU 4,1 tỷ USD, giảm 5,2%./.