Theo kết quả bầu các chức danh UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Như vậy, với tỷ lệ phiếu bầu cao tuyệt đối này, ông Lê Duy Thành là một trong những lãnh đạo tỉnh tái đắc cử vị trí chủ chốt của UBND tỉnh Vĩnh Phúc trong mục tiêu kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND tỉnh, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Lê Duy Thành tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc với phiếu tín nhiệm tuyệt đối

Ông Lê Duy Thành tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối

Ông Lê Duy Thành sinh năm 1968, quê quán xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước khi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Thành làm Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Bí thư Huyện ủy Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại hội nghị lần thứ 33 về công tác cán bộ do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức ngày 8/7/2020, ông Lê Duy Thành được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 10/2020, tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu tuyệt đối, ông Lê Duy Thành được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Duy Thành tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc với phiếu tín nhiệm tuyệt đối
Nguồn: vinhphuc.gov.vn