Liên quan đến kiến nghị của Ban IV (Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân thuộc Hội đồng Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ), Phó Thủ tướng chỉ đạo, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh/thành thực hiện đầy đủ, đúng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong xử lý kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các DN trên địa bàn. Trường hợp khó khăn vượt thẩm quyền phải tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Cụ thể, giao Bộ Tài chính nghiên cứu, xem xét, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ và trả lời đối với phương án kiến nghị về vướng mắc trong triển khai hệ thống thuế điện tử, quy trình xét duyệt hoàn thuế xuất nhập khẩu và vướng mắc chính sách thuế, hồ sơ thủ tục hải quan đối với DN chế xuất.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan nghiên cứu kiến nghị của Ban IV về đề xuất các cơ chế dạng "khung pháp lý thử nghiệm" (sandbox) cho các DN khởi nghiệp.

Giao Bộ Y tế nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ đối với kiến nghị của Ban IV về tiêm phòng Covid-19 cho các chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam.