eMagazine
Phụ nữ ngành Kế hoạch và Đầu tư cần có những đề xuất, hoạch định chính sách ngày càng nhân văn

23:28 | 19/10/2023

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gợi mở, phụ nữ ngành Kế hoạch và Đầu tư cần có những đề xuất, hoạch định chính sách ngày càng nhân văn, toàn diện để nhiều đối tượng, nhất là các đối tượng khó khăn, yếu thế được tiếp cận.

Phụ nữ ngành Kế hoạch và Đầu tư cần có những đề xuất, hoạch định chính sách ngày càng nhân văn

Phụ nữ ngành Kế hoạch và Đầu tư cần có những đề xuất, hoạch định chính sách ngày càng nhân văn

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gợi mở, phụ nữ ngành Kế hoạch và Đầu tư cần có những đề xuất, hoạch định chính sách ngày càng nhân văn, toàn diện để nhiều đối tượng, nhất là các đối tượng khó khăn, yếu thế được tiếp cận.

Phụ nữ ngành Kế hoạch và Đầu tư cần trau dồi thêm phẩm chất mới với tầm nhìn xa, tư duy đột phá…

Tại Phủ Chủ tịch, sáng ngày 19/10, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đoàn cán bộ nữ tiêu biểu ngành Kế hoạch và Đầu tư nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Phụ nữ ngành Kế hoạch và Đầu tư cần có những đề xuất, hoạch định chính sách ngày càng nhân văn

Bày tỏ vui mừng khi gặp mặt 130 cán bộ nữ tiêu biểu của ngành Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, những nét đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam được hình thành, hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, gắn liền với truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Bất kỳ giai đoạn nào cũng có nhiều phụ nữ anh hào, sánh vai cùng nam giới, thực hiện nhiệm vụ dựng nước và giữ nước, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phong tặng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Phụ nữ ngành Kế hoạch và Đầu tư cần có những đề xuất, hoạch định chính sách ngày càng nhân văn

Chúc mừng những thành tích mà cán bộ nữ ngành Kế hoạch và Đầu tư đạt được, Phó Chủ tịch nước mong muốn, phụ nữ toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao - tham mưu chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; góp phần xây dựng và hoàn thiện thể chế; hiện thực hóa kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thông qua hoạt động đầu tư...

Không chỉ làm tốt công việc Đảng, Nhà nước giao phó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương các chị em ngành Kế hoạch và Đầu tư còn chu toàn thiên chức, phẩm chất của phụ nữ đối với gia đình; tiếp tục phát huy truyền thống nhân hậu, nhân ái của người phụ nữ, tích cực tham gia vào các hoạt động đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Phụ nữ ngành Kế hoạch và Đầu tư cần có những đề xuất, hoạch định chính sách ngày càng nhân văn

Trong bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường, Phó Chủ tịch nước cho rằng, đội ngũ cán bộ công chức nữ, đặc biệt là phụ nữ ngành Kế hoạch và Đầu tư, cần tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp; trau dồi thêm kỹ năng, phẩm chất mới với tầm nhìn xa, tư duy đột phá và thích ứng, tiếp cận sớm với các xu thế tích cực của thời đại để làm tốt nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Phụ nữ ngành Kế hoạch và Đầu tư cần có những đề xuất, hoạch định chính sách ngày càng nhân văn

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị, lãnh đạo Bộ, tổ chức Công đoàn của ngành tiếp tục quan tâm đến đội ngũ cán bộ nữ ngành Kế hoạch và Đầu tư, tạo môi trường làm việc tốt và cơ hội phát triển; có chế độ đãi ngộ phù hợp với năng lực để phụ nữ có cơ hội được cống hiến; có chế độ chính sách để chị em đảm đương được nhiều vai trò, vừa làm tốt công việc cơ quan, vừa chu toàn việc nhà và đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Phụ nữ ngành Kế hoạch và Đầu tư cần có những đề xuất, hoạch định chính sách ngày càng nhân văn

nữ cán bộ ngành Kế hoạch và Đầu tư luôn thể hiện bản lĩnh vững vàng, xung kích trong đổi mới tư duy kinh tế, có tầm nhìn chiến lược nhạy bén

Trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch nước dành thời gian tiếp đoàn, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, mỗi cán bộ ngành Kế hoạch và Đầu tư, nhất là nữ cán bộ, luôn thể hiện bản lĩnh vững vàng, xung kích trong đổi mới tư duy kinh tế, có tầm nhìn chiến lược nhạy bén, tiên phong đổi mới, sáng tạo trong hoạch định chính sách, cũng như các hoạt động xã hội, đóng góp không nhỏ vào những thành tựu quan trọng của ngành.

Phụ nữ ngành Kế hoạch và Đầu tư cần có những đề xuất, hoạch định chính sách ngày càng nhân văn

Phụ nữ ngành Kế hoạch và Đầu tư cần có những đề xuất, hoạch định chính sách ngày càng nhân văn

Lan tỏa văn hóa nhân văn, yêu thương, sẻ chia…

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước tại buổi tiếp, bà Bùi Thị Thu Thuỷ, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Địa phương và Lãnh thổ, Trưởng ban nữ công, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Bộ được tin tưởng giao trọng trách chủ trì nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch đầu tư công của quốc gia; cơ chế, chính sách quản lý kinh tế; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài, quản lý khu kinh tế; hỗ trợ phát triển chính thức ODA, công tác đấu thầu; thống kê; phát triển doanh nghiệp. Rất nhiều đề án, chương trình quan trọng, nhiều kế hoạch, hành động cụ thể, cấp bách, có tính dẫn đường đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu xây dựng. Bộ cũng luôn theo dõi, phân tích, dự báo, kịp thời đề xuất các giải pháp trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội; tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, đề xuất sửa đổi, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Đạt được những thành tựu quan trọng đó là nhờ chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, sự quyết liệt, chính xác, linh hoạt, hiệu quả trong các quyết nghị của Quốc hội và chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn thể hiện được dấu ấn đóng góp đậm nét của mình, khẳng định xuất sắc vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong tham mưu tổng hợp, chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, tô đậm thêm cho tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ của nhân dân Việt Nam nói chung và của lực lượng cán bộ ngành Kế hoạch và Đầu tư, Thống kê nói riêng.

Trong những thành tích chung đó, có bóng dáng của 55% chị em nữ trên gần 2.000 cán bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nổi bật là vai trò chỉ đạo của nữ Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của cơ quan; nữ kiến trúc sư trưởng tham mưu chiến lược về kinh tế vĩ mô - Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế Trung ương Trần Thị Hồng Minh, nữ Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương - người biến những con số khô khan thành con số biết nói cùng các chị em nữ lãnh đạo cấp Cục, Vụ, Viện và toàn thể đội ngũ cán bộ nữ của Bộ đã ngày đêm tận tụy, miệt mài cùng các đồng nghiệp nam hoàn thành các nhiệm vụ được giao với uy tín và chất lượng cao nhất.

Phụ nữ ngành Kế hoạch và Đầu tư cần có những đề xuất, hoạch định chính sách ngày càng nhân văn

“Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thường nhắc nhở với chúng tôi rằng, cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 khi hoạch định chính sách không chỉ ưu tiên cho trụ cột kinh tế, mà cần phải quan tâm sâu sắc đến các vấn đề xã hội, vì sự phát triển cộng đồng với tinh thần “Người dân là trọng tâm của quá trình phát triển. Mọi chính sách phải hướng tới người dân”. Do đó, mỗi cán bộ ngành Kế hoạch và Đầu tư và nữ cán bộ trong ngành luôn thể hiện tinh thần tận tụy, trung thành, bản lĩnh vững vàng; là người lính xung kích trong đổi mới tư duy kinh tế, những người có tầm nhìn chiến lược, nhạy bén, sắc sảo, nắm bắt nhanh các vấn đề mới; tiên phong trong hành động, đổi mới sáng tạo trong hoạch định chính sách, cũng như các hoạt động xã hội…”, bà Thủy chia sẻ.

Theo Trưởng ban nữ công, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các hoạt động xã hội, thiện nguyện có sự tham gia đông đảo của tập thể nữ đã góp phần quan trọng lan tỏa văn hóa nhân văn, yêu thương, sẻ chia và sự tử tế đến từng cá nhân, đơn vị như các Chương trình vì sự phát triển cộng đồng bảo trợ 8 nhóm yếu thế; “Hành trình cây gậy trắng cho người mù Việt Nam”; Chương trình xóa 500 nhà tạm ở các xã biên giới; hỗ trợ các tỉnh khó khăn xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; tri ân các liệt sĩ; thăm, tặng quà các trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh; tích cực ủng hộ các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Xã hội từ thiện”…

Phụ nữ ngành Kế hoạch và Đầu tư cần có những đề xuất, hoạch định chính sách ngày càng nhân văn

Với đặc thù là một Bộ có đông lao động nữ, trong những năm qua, lãnh đạo Bộ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-TW của Bộ Chính trị, từ khâu tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đến lựa chọn bố trí sắp xếp vị trí cho cán bộ nữ.

Bên cạnh công tác chuyên môn, nữ cán bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn phải chịu áp lực về thời gian, tiến độ, hiệu quả công việc, đồng thời phải đảm trách vai trò người vợ, người mẹ, xây dựng tổ ấm gia đình. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, vất vả, phải hy sinh công sức, thời gian nhưng với tinh thần trách nhiệm, kiên trì sáng tạo, chịu khó nghiên cứu, tự đổi mới cách nghĩ, cách làm, đã tạo được sự yên tâm, tin tưởng khi được giao nhiệm vụ. Do đó các cán bộ nữ của Bộ luôn tự tin, tự hào vì đã đóng góp một phần không nhỏ vào những thành tựu quan trọng của Bộ và ngành Kế hoạch và Đầu tư, Thống kê…

"Phát huy truyền thống của Bộ, các cán bộ nữ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với thông điệp “cán bộ nữ Bộ Kế hoạch và Đầu tư trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới, phát triển”, bà Bùi Thị Thu Thuỷ chia sẻ.

Phụ nữ ngành Kế hoạch và Đầu tư cần có những đề xuất, hoạch định chính sách ngày càng nhân văn

Trong khuôn khổ buổi tiếp, Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Tường Thu đã trao 100 triệu đồng từ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Công đoàn Bộ cho đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

TV

Ảnh: Đức Trung

Tạp chí Kinh tế và Dự báo 23:28 | 19/10/2023