Công tác thanh tra, kiểm tra trong 5 tháng đầu năm nay được cơ quan thuế đẩy mạnh. Theo cập nhật của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 16/5, toàn ngành thuế đã thực hiện được 18.311 cuộc thanh tra, kiểm tra (bằng 120,5% so với cùng kỳ năm 2020). Qua đó, cơ quan thuế kiểm tra được 187.439 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 114,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, tổng số tiền mà cơ quan thuế kiến nghị xử lý là hơn 11.709 tỷ đồng (bằng 56,4% so với cùng kỳ 2020). Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.132,7 tỷ đồng, bằng trên 41,9% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Kết quả thanh tra, kiểm tra thuế tích cực trên là một trong những nguyên nhân góp phần giúp thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý trong 5 tháng đầu năm nay khá khả quan, khi ước đạt 562.360 tỷ đồng, bằng 50,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 111,9% so với cùng kỳ năm 2020. Thu nội địa ước đạt 546.404 tỷ đồng, bằng 50% so với dự toán pháp lệnh, bằng 113,1% so với cùng kỳ năm 2020. Nếu loại trừ các yếu tố gia hạn thuế, những khoản tăng thu trong 5 tháng đầu năm, thì số thu thuế, phí nội địa tăng 5,8% so cùng kỳ.

Theo Tổng cục Thuế, bất chấp thu từ dầu thô giảm so với cùng kỳ năm trước, nhờ tình hình kinh tế có xu hướng phục hồi từ cuối năm 2020, cùng với phát sinh các nguồn tăng thu khá từ các ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, sản xuất lắp ráp ô tô, các nguồn thu đột biến từ hoạt động sáp nhập, hợp nhất, đánh giá lại tài sản khi góp vốn, chuyển nhượng vốn, đã góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước trong 5 tháng đầu năm nay.

5 tháng đầu năm 2021, thu từ dầu thô giảm so với cùng kỳ năm trước. Ảnh PVN

Liên quan đến nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước từ nay đến hết năm, cùng với tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2021 theo kế hoạch được giao, Tổng cục Thuế cho biết, toàn ngành tập trung tổ chức đôn đốc thu đối với một số khoản thu ngân sách trung ương như: dầu thô, khí thiên nhiên, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu tiền sử dụng đất... để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ Bộ Tài chính giao./.