Cụ thể, theo thông tin từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) trong hai tuần qua, Quỹ này đã có các cuộc họp làm việc với các ngân hàng để đánh giá việc triển khai thực hiện cho vay gián tiếp trong năm 2020 và ký cam kết chỉ tiêu giải ngân năm 2021 cho vay đối với các DNNVV thuộc đối tượng hỗ trợ của Quỹ. Với động thái này, các khoản vốn vay gián tiếp được kỳ vọng sẽ có thể sớm đến được với các DNNVV đạt đủ tiêu chí nhận vay từ quỹ, góp phần tháo gỡ khó khăn và giúp các DNNVV có thêm nguồn lực đáng kể để vượt qua các thách thức và trụ vững trong bối cảnh tác động kéo dài từ đại dịch Covid 19.

Quỹ SMEDF có cuộc họp với các ngân hàng để đánh giá việc triển khai thực hiện cho vay gián tiếp trong năm 2020

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành lập, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước. Quỹ cho các DNNVV thuộc đối tượng hỗ trợ của Quỹ được vay vốn với mức lãi suất bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại.

Thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020, tính đến thời điểm hiện tại là tháng 4/2021, lãi suất cho vay của Quỹ dao động trong các mức tùy thuộc vào thời gian cho vạy, cụ thể như đối với vay ngắn hạn là 2,16%/năm; Trung và dài hạn: 4,0%/năm.

Đối tượng được vay vốn từ SMEDF bao gồm DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; DNNVV tham gia cụm liên kết ngành; DNNVV tham gia chuỗi giá trị.

Năm 2021, Quỹ dự kiến sẽ triển khai các hình thức cho vay trực tiếp

Hình thức cho vay gồm cho vay gián tiếp và vay trực tiếp. Hiện tại Quỹ chủ yếu thực hiện cho vay theo hình thức gián tiếp thông qua việc thực hiện ký kết Hợp đồng khung cho vay gián tiếp và triển khai tại 5 NHTM gồm Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ngân hàng TMCP Sài gòn Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HD Bank), Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank). Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tượng hỗ trợ của Quỹ có thể nộp hồ sơ đề nghị vay vốn tại các điểm giao dịch của các ngân hàng này.

Đối với hình thức cho vay trực tiếp, Quỹ dự kiến triển khai trong năm 2021 và sẽ có thông báo cụ thể khi có thông tin chính thức./.