Biểu trưng tinh thần đoàn kết của Khối thi đua

Ngày 15-16/1/2021 tại tỉnh Bắc Ninh, Khối thi đua Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), khu kinh tế (KKT) các tỉnh đồng bằng Sông Hồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh- Khối trưởng Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng năm 2020 đăng cai tổ chức Hội nghị.

Tham dự Hội nghị về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư có bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế; bà Bùi Thị Thu Hương-Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua -Khen thưởng và Truyền thông cùng đại diện lãnh đạo Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng (Khối thi đua).

Ông Bùi Hoàng Mai- Khối trưởng Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT

các tỉnh đồng bằng Sông Hồng năm 2020, Trưởng ban Quản lý các KCN Bắc Ninh chủ trì Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Bùi Hoàng Mai - Khối trưởng Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT tỉnh đồng bằng Sông Hồng năm 2020, Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh cho biết, năm 2020 tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị trong Khối thi đua đã nỗ lực quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn, thách thức để tổ chức và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và địa phương phát động; tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước được triển khai đồng bộ, hiệu quả; qua đó đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, gắn kết các phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc thù của từng đơn vị; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo; xây dựng các tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể vững mạnh.

Không chỉ dừng lại trong phạm vi các Ban Quản lý, các phong trào thi đua đã được lan tỏa sâu rộng đến các doanh nghiệp trong các KCN, KKT; là đòn bẩy hữu hiệu thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp KCN, KKT vượt qua những khó khăn thách thức của nền kinh tế toàn cầu (do tác động của dịch bệnh Covid-19) để đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đưa môi trường đầu tư kinh doanh trong các KCN, KKT của toàn Khối tiếp tục là điểm sáng về thu hút đầu tư và phát triển các KCN, KKT.

Những kết quả ấn tượng

Ông Trần Anh Tuấn- Khối phó Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT tỉnh đồng bằng Sông Hồng, Phó trưởng ban Quản lý các KCN và CX Hà Nội trình bày Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2020

Theo Báo cáo kết quả hoạt động của Khối thi đua, năm 2020 dưới sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Khối thi đua, ngay từ đầu năm 2020, Khối thi đua đã tích cực, chủ động phát động các phong trào thi đua trong toàn Khối; tổ chức ký kết Giao ước thi đua; xây dựng kế hoạch hoạt động và đăng ký thi đua năm 2020. Theo đó các thành viên trong Khối đã xác định rõ nội dung và các chỉ tiêu thi đua cụ thể; tuyên truyền biểu dương những gương người tốt, việc tốt, các điển hình nhân tố mới, có tác dụng tốt trong việc động viên, khích lệ phong trào thi đua trong mỗi đơn vị.

Các phong trào thi đua trong toàn Khối đã diễn ra sổi nổi, thiết thực và hiệu quả gắn với các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, thành phố và của ngành Kế hoạch và Đầu tư, góp phần tạo động lực để các đơn vị thành viên trong Khối hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao trong hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN, KKT.

Khối phó Khối thi đua Trần Anh Tuấn cho biết, các phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức tư tưởng và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan cũng như của mỗi cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng. Với phương châm “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, sức lan tỏa của các phong trào thi đua cũng đã được triển khai sâu rộng đến các doanh nghiệp KCN, KCX, KKT, thúc đẩy tinh thần thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Một số kết quả đạt được trong hoạt động quản lý nhà nước và phát triển KCN, KKT, cụ thể:

Hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư tại các KCN, KCX, KKT đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả đáng khích lệ cả về số dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký. Kết quả, năm 2020 các Ban Quản lý KCN, KKT trong toàn Khối đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 330 dự án, gồm 228 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và 102 dự án đầu tư trong nước (DDI); điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 459 lượt dự án (trong đó có 372 lượt dự án FDI và 87 lượt dự án DDI); tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm trong năm của các dự án FDI là 5.056,1 triệu USD và dự án DDI là 24.406,2 tỷ đồng.

Đến nay, trên địa bàn các KCN, KKT của 11 tỉnh, thành phố trong Khối thi đua có 3.127 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 61.206,6 triệu USD (tăng 8,11% so với cùng kỳ năm 2019); năm 2020, các dự án FDI đã giải ngân vốn đầu tư được 38.535,9 triệu USD (đạt 62,96% tổng vốn đầu tư đã đăng ký) và 2.077 dự án DDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 453.287,5 tỷ đồng (tăng 4.86% so với cùng kỳ năm 2019); đồng thời nắm 2020 các dự án DDI cũng giải ngân vốn đầu tư được 334.314 tỷ đồng (đạt 73,75% tổng vốn đầu tư đã đăng ký).

Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN, KCX, KKT cũng có nhiều bước tiến. Trong năm 2020, đa số các Ban quản lý các KCN, KCX, KKT các địa phương thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển các KCN giai đoạn đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.

Đến nay, tại 11 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng có 05 KKT với tổng diện tích 188.621 ha; 136 KCN với tổng diện tích 40.100,3 ha; Số KCN, KCX đã đi vào hoạt động là 83 khu với tổng diện tích 18.041,5 ha, trong đó có 71 KCN, KCX, KKT đã có trạm xử lý nước thải tập trung.

Công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm, phối hợp triển khai giữa các Ban Quản lý, các sở ngành liên quan và chính quyền địa phương các cấp để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các KCN, KCX, KKT.

Hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các KCN được các chủ đầu tư tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng và luôn có sẵn mặt bằng sạch, hạ tầng đồng bộ phục vụ công tác thu hút đầu tư.

Tình hình hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp trong các KCN, KCX, KKT trong năm 2020 đều triển khai nhanh, đảm bảo tiến độ và mục tiêu đăng ký, sử dụng đất có hiệu quả và tỷ lệ lấp đầy được nâng cao, góp phần tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp năm 2020 đạt được những kết quả ấn tượng, cụ thể Tổng doanh thu khối doanh nghiệp FDI đạt 85.144,9 triệu USD, khối doanh nghiệp DDI đạt 259.265,4 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp khối doanh nghiệp FDI đạt 52.390,5 triệu USD và khối doanh nghiệp DDI đạt 123.493,0 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu khối doanh nghiệp FDI đạt 61.431,6 triệu USD và khối doanh nghiệp DDI đạt 102.052,2 tỷ đồng; giá trị nhập khẩu khối doanh nghiệp FDI đạt 42.649,5 triệu USD và khối doanh nghiệp DDI đạt 82.276,0 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước của khối doanh nghiệp FDI đạt 1.724,0 triệu USD và khối doanh nghiệp DDI đạt 21.608,9 tỷ đồng; trong năm 2020, các KCN, KCX, KKT trong Khối thi đua đã giải quyết việc làm cho 52.345 lao động của các địa phương. Như vậy, tính đến ngày 20/12/2020 các KCN, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng đã tạo công văn việc làm cho là 1.148.174 người lao động.

Công tác cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư được các đơn vị thành viên trong Khối thi đua thường xuyên thực hiện. Các Ban Quản lý đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động,... của các dự án, doanh nghiệp trong các KCN, KKT theo kế hoạch đã đề ra.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan được đảm bảo; công tác đảng, đoàn thể tiếp tục được thực hiện tốt. Đã xây dựng quy chế phối hợp làm việc giữa Ban Quản lý với các sở, ngành, địa phương trong Tỉnh nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đối với các KCN, KCX, KKT.

Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng đi vào chiều sâu

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, năm 2021 Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa để phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể:

Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua Ái Quốc; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng;

Triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND các tỉnh, thành phố phát động, tổ chức và các phong trào thi đua đặc biệt trong năm 2021 nhằm phát huy sức mạnh của Khối thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2021, kế hoạch 5 năm 2021- 2025…

Bám sát chỉ đạo, tiếp tục triển khai các phong trào thi đua của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Hội đồng Thi đua, Khen thưởng các tỉnh/ thành phố trong công tác thi đua, khen thưởng; trong đó đổi mới hình thức tuyên truyền, triển khai công tác thi đua, khen thưởng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả hơn.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn cơ quan, đơn vị.

Chủ động rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021, xây dựng kế hoạch cụ thể để có giải pháp phấn đấu hoàn thành, đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch.

Tăng cường bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện đánh giá, tổng hợp kết quả thi đua và tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch và đúng quy định. Chú trọng khen thưởng tập thể, công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác, khen thưởng thành tích trong lao động sáng tạo nhằm động viên các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua, lao động sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của các Ban Quản lý

Tại Hội nghị, đại diện các thành viên trong Khối thi đua đã chia sẻ thực tế những tồn tại, vướng mắc tại địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đa số các Ban Quản lý đều cho rằng, hiện nay hầu hết các địa phương đều đang gặp khó khăn về công tác thu hút đầu tư và phát triển các KCN, KCX, KKT do vướng mắc về các Luật, Nghị định chuyên ngành còn nhiều chồng chéo, mâu thuẫn; cũng có địa phương (Hà Nội) do hoàn cảnh khách quan (quy định về khung giá đất cao) nên khó cạnh tranh thu hút đầu tư so với các tỉnh liền kề (Hà Nam, Nam Định...).

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc-Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phát biểu tại Hội nghị

Đến dự và phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc-Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Khối thi đua đã đạt được trong năm 2020, đặc biệt trong công tác thu hút đầu tư, phát triển các KCN, KKT và bảo vệ môi trường.

Vụ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Vụ Quản lý các Khu kinh tế với vai trò là cơ quan tham mưu, tổng hợp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong lĩnh vực phát triển KCN, KKT đã luôn bám sát tình hình thực tế tại các địa phương để đồng hành, hỗ trợ các Ban Quản lý; cụ thể vấn đề thể chế hóa các quy định liên quan đến các chính sách phát triển KCN, KKT trong năm 2020 đã có những bước tiến, khẳng định rõ hơn vai trò, vị thế của các Ban Quản lý ngày càng được nâng cao, thể hiện rõ vị thế và địa vị pháp lý trong các văn bản pháp luật quy định về KCN, KKT (điển hình lần đầu tiên “tầm” của Ban Quản lý được đưa lên Luật khi Ban thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong việc cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư), đây là một cố gắng lớn của toàn hệ thống. Vụ trưởng Bích Ngọc nhấn mạnh.

Vụ trưởng Bích Ngọc tiếp tục đánh giá cao vai trò tham mưu của lãnh đạo các Ban Quản lý KCN, KKT với địa phương; sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thành viên trong Khối thi đua và với Vụ Quản lý các Khu kinh tế để kịp thời có những quyết sách đúng đắn, đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển các KCN, KKT tại địa phương, qua đó đã thể hiện tinh thần năng động và trách nhiệm cao của Ban Quản lý đối với sự nghiệp phát triển công nghiệp của tỉnh nhà.

Chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc của các Ban Quản lý, Vụ trưởng Bích Ngọc thẳng thắn cho rằng hiện nay các chính sách phát triển KCN, KKT còn nhiều hạn chế; mô hình tổ chức bộ máy và khung pháp lý quy định về quản lý KCN, KKT chưa được hoàn thiện; sự phối hợp giữa Bộ, ngành Trung ương và địa phương với các Ban Quản lý chưa được nhịp nhàng nên cũng đã ảnh hưởng nhiều đến việc triển khai hoạt động quản lý nhà nước tại các Ban.

Về định hướng phát triển các KCN, KKT trong thời gian tới, Vụ trưởng Bích Ngọc cho biết một số nội dung sẽ triển khai:

(1)Tháng 3/2021 Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức tổng kết 30 năm thành lập và phát triển các KCN, KKT, sau Hội nghị này Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ Ban hành Nghị quyết về giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển các KCN, KKT, trong đó kiến nghị Chính phủ và các cấp đồng thuận xây dựng Luật KCN, KKT để tạo khung pháp lý cao nhất, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về KCN, KKT. Vụ trưởng Bích Ngọc mong muốn các Ban tham gia đóng góp ý kiến, tích cực đồng hành cùng Vụ Quản lý để có tiếng nói mạnh mẽ, tạo sự đồng thuận lớn.

(2) Về những bất cập của Nghị định 82 (nghị định của Chính phủ quy định về quản lý KCN, KKT), Vụ Quản lý sẽ xây dựng Nghị định thay thế nghị định 82 bài bản hơn, hiệu quả hơn và trong thời gian tới sẽ gửi tới các Ban dự thảo của Nghị định để các Ban đóng góp ý kiến.

(3) Kiến nghị lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng bộ tiêu chí để đánh giá bài bản hơn về hiệu quả của KCN, KKT.

(4) Xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về KCN, KKT.

(5) Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương để xử lý hài hòa quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh với quy hoạch các KCN.

(6) Tiếp tục đồng hành cùng các Ban Quản lý để tháo gỡ khó khăn cho địa phương, đẩy mạnh thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn, đặc biệt là thu hút các dự án động lực.

(7) Thời gian tới quy hoạch các KCN chắc chắn sẽ có sự điều chỉnh, nên các Ban Quản lý cần nâng dần độ tinh trong thu hút đầu tư để phát triển hài hòa giữa các địa phương.

(8) Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới để tạo kết nối với các nhà đầu tư, các Quỹ...nhằm mở rộng thị trường thu hút đầu tư vào các nước nhiều tiềm năng.

(9) Tích cực đẩy mạnh giao lưu, phối hợp, trao đổi thường xuyên giữa các Ban Quản lý để nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ kịp thời cho của các Ban Quản lý.

Bà Bích Ngọc lưu ý trong thời gian tới các Ban Quản lý cần khắc phục một số tồn tại trong thời gian qua (vấn đề sử dụng nguồn lực), cụ thể: Thu hút đầu tư có chọn lọc hơn; quy hoạch hạ tầng phát triển KCN, KKT phải đạt được hiệu quả sử dựng đất; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các nhà đầu tư tuân thủ pháp luật về đất đai, môi trường, quy hoạch, xây dựng...

Bà Bùi Thị Thu Hương- Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua -Khen thưởng

và Truyền thông (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bà Bùi Thị Thu Hương- Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua -Khen thưởng và Truyền thông biểu dương các kết quả hoạt động của Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT tỉnh đồng bằng Sông Hồng đã đạt được trong năm 2020.

Phó Vụ trưởng Thu Hương nhấn mạnh, Khối thi đua đã triển khai các phong trào thi đua do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và địa phương phát động bám sát vào nội dung thi đua, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các Ban Quản lý với những kết quả đáng khích lệ trong hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN, KKT.

Góp ý cho Khối thi đua, theo bà Thu Hương, báo cáo hoạt động của Khối thi đua cần bổ sung kế hoạch đề ra với kết quả đạt được để có những so sánh rõ nét nhất, cụ thể và khách quan nhất. Về những khó khăn, vướng mắc trong thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KCN, KKT, các Ban Quản lý cần tập hợp các kiến nghị, đề xuất để tạo sự đồng thuận lớn, có tiếng nói chung lên Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; để tạo sự kết nối giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các Ban Quản lý, năm 2021, các Ban xem xét kế hoạch tổ chức một cuộc hội thảo mời lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư với lãnh đạo các Ban Quản lý KCN, KKT.

Để chuẩn bị cho tổng kết 30 năm KCN, KKT, theo bà Thu Hương, sẽ lựa chọn các cá nhân tiêu biểu trong các Ban Quản lý KCN, KKT để tôn vinh trong dịp này. Đồng thời các Ban Quản lý cũng cần quan tâm lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu có góp tích cực nhất cho sự nghiệp phát triển KCN, KKT của địa phương, đặc biệt quan tâm lựa chọn người lao động tiêu biểu trong các doanh nghiệp KCN, KKT nhằm lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước sâu rộng trong các KCN, KKT.

Tổng kết và bế mạc Hội nghị, Khối trưởng Khối thi đua năm 2020 Bùi Hoàng Mai ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu các đại biểu và các thành viên trong Khối. Đồng thời hy vọng trong năm mới 2021, lãnh đạo Khối thi đua năm 2021 sẽ tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn liền với hoạt động quản lý nhà nước; tăng cường công tác giao lưu giữa các Ban Quản lý để cùng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương, hỗ trợ thúc đẩy thu hút đầu tư với các địa phương bạn.

Ghi nhận những đóng góp tích cực của các thành viên trong Khối thi đua năm 2020, các thành viên Khối thi đua đã nhất trí đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Cờ thi đua cho Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh và Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định; tặng Bằng khen cho Ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam và Ban Quản lý các KCN và CX Hà Nội.

Ký kết thành công giao ước thi đua năm 2021

Tại Hội nghị đã diễn ra Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2021 giữa các đơn vị thành viên trong Khối thi đua. Đồng thời các thành viên Khối thi đua đã tín nhiệm bầu Ban Quản lý KKT Hải Phòng làm Khối trưởng Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng năm 2021 và Ban quản lý các KCN tỉnh Nam Định là Khối phó Khối thi đua năm 2021.

Được biết Hội nghị tổng kết Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng năm 2021 sẽ do Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đăng cai và được tổ chức tại thành phố Phòng.

Khai mạc giải Golf Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh

Cũng trong khuân khổ Hội nghị đã diễn ra giao lưu thi đấu thể thao- Giải Golf giữa Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh, các đơn vị thành viên trong Khối thi đua và các nhà đầu tư hạ tầng, nhà đầu tư thứ cấp trong các KCN tỉnh Bắc Ninh./.