Theo đó, sản lượng tiêu thụ ô tô của xe ô tô du lịch đạt 14.090 tăng 3% so với cùng kỳ năm 2015, xe thương mại đạt 8.200 chiếc tăng 50% và xe chuyên dụng đạt 875 tăng 5% (Biểu đồ 1). Tuy nhiên, nếu so với tháng 12/2015, thì sản lượng tiêu thụ ở cả 3 chủng loại đều giảm. Tháng 01/2016, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 17.379 xe, giảm 7,5% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 5.786 xe, giảm 45% so với tháng trước.

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 01/2016, sản lượng tiêu thụ đạt 21.879 chiếc, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2015 (Biểu đồ 2).

Tháng 01/2016, Thaco tiếp tục đứng đầu về sản lượng tiêu thụ, với 8.910 chiếc, chiếm 40,7% thị phần toàn Ngành, giảm 5% so với tháng trước và tăng 55% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, sản lượng tiêu thụ chủ yếu tập trung vào các dòng xe, như: Thaco Truck với 2.583 chiếc, tăng 25%, Thaco Kia đạt 3.015 chiếc tăng 69%, Vinamazda đạt 2.873 chiếc tăng 62%... so với cùng kỳ năm 2015. Vị trí thứ hai tiếp tục thuộc về Toyoa, với 5.001 chiếc, chiếm 22,9% thị phần toàn Ngành, giảm 7% so với tháng 12/2015 và tăng 17% so với cùng kỳ năm 2015. Tiếp đến là Ford đạt 2.585 chiếc tăng 70%; GM Vietnam đạt 831 chiếc, tăng 52%; Honda đạt 797 chiếc, giảm 8%..., so với cùng kỳ 2014.