Trong bối cảnh thị trường thoái vốn khó khăn do tác động tiêu cực bởi đại dịch Covid-19, nhưng hiệu quả thoái vốn vẫn khá khả quan. Theo Bộ Tài chính, 5 tháng đầu năm nay, thoái vốn của các tập đoàn, tổng công ty tại 9 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Thái Sơn với tổng giá trị là 234,1 tỷ đồng, thu về 2.081,3 tỷ đồng; thoái vốn nhà nước của 3 đơn vị thuộc quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 52,5 tỷ đồng, thu về 84,1 tỷ đồng.

Thoái vốn nhà nước mang về 2.165 tỷ đồng
Các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam đã triển khai thoái vốn trong 5 tháng đầu năm nay. Ảnh: GVR

5 tháng đầu năm nay, theo Bộ Tài chính, số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp là 228 tỷ đồng. Số dự kiến thu từ cổ phần hóa, thoái vốn từ Quỹ nộp vào ngân sách nhà nước trong năm nay là 40.000 tỷ đồng theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Đáng chú ý, để nâng cao hiệu quả và tiến độ thoái vốn trong giai đoạn mới, đến nay, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021 - 2025”.

Liên quan đến giải pháp thúc đẩy thoái vốn, cổ phần hoá từ nay đến cuối năm, Bộ Tài chính cho biết Bộ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác giám sát, xử lý vướng mắc tài chính của các doanh nghiệp; tiếp tục rà soát, tổng hợp tình hình công nợ của các doanh nghiệp, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp nộp tiền về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; tổng hợp tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước có vốn nhà nước quý IV/2020 và cả năm 2020…/.

Sẽ trả “tái cơ cấu” về cho DNNN Sẽ trả “tái cơ cấu” về cho DNNN
Tương lai thị trường vốn Việt Nam: Kết nối sẽ tạo nên sức mạnh Tương lai thị trường vốn Việt Nam: Kết nối sẽ tạo nên sức mạnh