“6 tháng đầu năm nay, Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã hoàn thành 2 đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trình Bộ ký ban hành 5 thông tư. Qua công tác rà soát pháp luật, Cục đang nghiên cứu trình Bộ để rà soát, sửa đổi, bổ sung 9 thông tư liên quan đến các lĩnh vực phụ trách...”, ông Phạm Văn Đức, Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết như vậy, tại Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, do Cục Tài chính doanh nghiệp vừa tổ chức.

Trong nửa đầu năm nay, Cục Tài chính doanh nghiệp nhận được báo cáo phê duyệt phương án cổ phần hóa 3 doanh nghiệp, với tổng giá trị doanh nghiệp là 252 tỷ đồng, trong đó phần vốn của các tập đoàn, tổng công ty là 151 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp đã thoái vốn Nhà nước với giá trị 286,6 tỷ đồng, thu về 2.165 tỷ đồng.

Cùng với trình Bộ Tài chính tham gia ý kiến vào kế hoạch giám sát tài chính của các cơ quan đại diện chủ sở hữu, Cục Tài chính doanh nghiệp còn trình Bộ ký ban hành 18 công văn tham gia ý kiến với các cơ quan đại diện chủ sở hữu về việc xếp loại doanh nghiệp.

Liên quan đến nhiệm vụ mà Cục Tài chính doanh nghiệp cần tập trung triển khai trong nửa cuối năm nay, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải lưu ý, Cục Tài chính doanh nghiệp cần đẩy nhanh, sớm trình để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các đề án quan trọng trong năm 2021 như: Nghị định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và chuyển nhượng vốn nhà nước; Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021 - 2025”; rà soát, tổng kết và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải: Cơ chế tài chính doanh nghiệp cần tránh chồng lấn
Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải lưu ý Cục Tài chính doanh nghiệp cần sớm hoàn thành các đề án quan trọng trong năm 2021. Ảnh: MOF

“Cùng với cần chủ động đề xuất, sớm có kiến nghị với Bộ, Thủ tướng Chính phủ trong dự toán nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước nộp ngân sách, trong công tác kiểm tra, giám sát doanh nghiệp, Cục Tài chính doanh nghiệp cần tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện các vi phạm, có cảnh báo xử lý kịp thời theo đúng quy định…”, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải nhấn mạnh.

Từ những gợi mở trên của lãnh đạo Bộ, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp Đặng Quyết Tiến cho biết, trong 6 tháng cuối năm, Cục sẽ chủ động rà soát, bám sát các đề án chưa hoàn thành gồm: Nghị định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và chuyển nhượng vốn nhà nước; rà soát, tổng kết và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021 - 2025”...

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải: Cơ chế tài chính doanh nghiệp cần tránh chồng lấn
Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp Đặng Quyết Tiến

“Trong công tác kiểm tra, giám sát tại các doanh nghiệp, Cục đang tập trung thực hiện Dự án xây dựng hệ thống thông tin quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp, phấn đấu cuối năm nay Dự án đi vào vận hành, qua đó sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát tài chính tại các doanh nghiệp...”, ông Tiến cho hay./.