Khi trình bày Tờ trình về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV trước Quốc hội hôm nay, ngày 22/7, theo VGP, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Phạm Minh Chính cho biết, cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) được xây dựng trên cơ sở tiếp tục kế thừa, ổn định cơ cấu tổ chức của Chính phủ theo khóa XIV.

“Trong quá trình xây dựng cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XV, cũng có những ý kiến đề xuất phương án đổi tên một số bộ, ngành và sắp xếp tổ chức, thu gọn đầu mối một số bộ, ngành có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Chính phủ đã tổ chức nghiên cứu, thảo luận rất kỹ lưỡng, khoa học, thận trọng…”, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, cần tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, nên theo Người đứng đầu Chính phủ, để đạt các mục tiêu thì trước mắt, giữ ổn định cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XV là cần thiết, phù hợp...

Như vậy, tương tự như khoá trước, Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có 22 cơ quan, gồm: 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chính phủ đề nghị trước mắt giữ ổn định về cơ cấu tổ chức
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trước mắt giữ ổn định cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XV là cần thiết. Ảnh: QH
Cùng với tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực..., Chính phủ cũng sẽ tập trung ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các thành viên Chính phủ, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong theo hướng thu gọn đầu mối, giảm cấp trung gian gắn với tinh giản biên chế...

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, sau khi được Quốc hội xem xét và có nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Chính phủ sẽ sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Chính phủ, bảo đảm phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa Thủ tướng, Phó Thủ tướng và Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Trình bày ý kiến của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban nhất trí phương án nêu trên của Chính phủ. Việc giữ ổn định cơ cấu tổ chức của Chính phủ là cơ sở để tiếp tục phát huy ưu điểm và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ khóa XIV, bảo đảm yêu cầu chỉ đạo, điều hành trong điều kiện tập trung thực hiện "mục tiêu kép".

Tuy nhiên, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị Chính phủ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cần gắn với xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, đề cao trách nhiệm của các bộ, tăng tính chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương. Cũng cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và rà soát kỹ các nội dung giao thoa giữa các bộ, cơ quan ngang bộ để sớm có phương án giải quyết triệt để, đồng thời, đẩy mạnh sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong các bộ, đặc biệt là đối với các tổng cục, tổ chức tương đương tổng cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ…/.