Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình Hoàng Đức Long phát biểu tại Hội nghị Tổng kết Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2020

Được đánh giá là một trong những thành viên vững mạnh của Khối thi đua các Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) các tỉnh đồng bằng sông Hồng nói riêng và các Ban Quản lý các KCN, KKT các tỉnh phía Bắc nói chung; Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình (Ban Quản lý) trong những năm gần đây đã tạo được nhiều dấu ấn đáng ghi nhận trong công tác quản lý nhà nước và phát triển các KCN trên địa bàn.

Năm 2004, KCN Khánh Phú - KCN đầu tiên của tỉnh Ninh Bình được thành lập, đến nay tỉnh Ninh Bình đã có 7 KCN, với tổng diện tích 1.472 ha, chiếm 1,061% diện tích đất tự nhiên toàn Tỉnh. Lũy kế đến nay, tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực trong các KCN tỉnh là 119 dự án với tổng vốn đăng ký là 63.910 tỷ đồng, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho 40.775 lao động ở trong và ngoài Tỉnh, góp phần đáng kể vào sự phát triển của ngành công nghiệp Tỉnh nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình nói chung.

Triển khai hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước

Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý nhà nước của Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình năm 2020 có thấy, năm vừa qua mặc dù tình hình kinh tế Việt Nam có nhiều biến động động do ảnh hưởng của đại dịch bệnh Covid-19 và thiên tai lũ lụt. Song do sự cố gắng nỗ lực, chỉ đạo tích cực, hiệu quả của Ban Quản lý nên hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN tỉnh Ninh Bình vẫn tiếp tục đạt được nhiều kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực công tác, cụ thể:

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư có nhiều biến chuyển đáng khích lệ. Trong năm 2020 Ban đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 06 dự án với tổng số vốn đăng ký là 1.111,756 tỷ đồng; cấp 15 lượt điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án, trong đó có 3 lượt điều chỉnh tăng vốn với mức tăng là 1.277,553 tỷ đồng.

Đến hết năm 2020, tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực trong các KCN là 118 dự án (02 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng KCN, 116 dự án đầu tư thứ cấp) với tổng vốn đăng ký 63.210,14 tỷ đồng (trong đó gồm 29 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký 560,44 triệu USD tương đương 11.994 tỷ đồng).

Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng KCN, KKT được quản lý và triển khai nhanh chóng, kịp thời. Năm 2020, Ban quản lý đã cấp mới 07 giấy phép xây dựng; điều chỉnh 01 giấy phép xây dựng; thẩm định thiết kế cơ sở 06 dự án; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công 07 dự án.

Ban thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng trong các KCN đúng theo quy hoạch đã được phê duyệt. Tích cực phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng KCN để nhanh chóng tạo mặt bằng sạch cho nhà đầu tư và nhà thầu thi công dự án; tập trung chỉ đạo công ty đầu tư hạ tầng KCN tập trung đôn đốc các nhà thầu tích cực thi công các hạng mục trong KCN.

Công tác quản lý lao động luôn được theo dõi sát sao; Ban thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các doanh nghiệp nghiêm chỉnh chấp hành đúng pháp luật về lao động nhằm đảo bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Năm 2020 mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 song tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN lại có nhiều tín hiệu vui, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, tăng trưởng cao so với đầu nhiệm kỳ. Tổng vốn đầu tư của các dự án đến ngày 31/12/2020 đạt 63.210,14 tỷ đồng, tăng 14.528,58 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2015. Doanh thu của các doanh nghiệp KCN có mức tăng trưởng cao theo từng năm: năm 2020 đạt 66.400 tỷ đồng; tăng 232% so với năm 2015; thu ngân sách nhà nước đạt 12.585 tỷ đồng (chiếm 65% thu ngân sách toàn Tỉnh), tăng 11,4 lần so với năm 2015; kim ngạch xuất khẩu đạt 1.472 triệu USD, tăng 133,3% so với năm 2015.

Trong năm 2020, tổng số lao động đang làm việc tại các KCN Tỉnh hiện nay là 40.619 người (trong đó lao động trong nước là 40.282 lao động, chủ yếu là lao động địa phương) với thu nhập bình quân người lao động đạt 5,7 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Quản lý các KCN đã tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp trong KCN tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng dịch Covid-19; Thường xuyên kiểm soát đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh để đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh và người lao động trong các KCN.

Công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục được quan tâm, tập trung chỉ đạo giải quyết, từng bước đi vào nề nếp. Đặc biệt tăng cường công tác đảm bảo môi trường KCN, duy trì công tác vận hành các nhà máy xử lý nước thải tập trung tại các KCN đảm bảo quy định, đôn đốc nhà đầu tư hoàn hiện các thủ tục pháp lý và thực hiện đúng các cam kết về môi trường.

Tình hình an ninh trật tự được tăng cường và đảm bảo. Ban đã phối hợp với Công an Tỉnh, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh - trật tự trong các KCN.

Công tác thanh tra, kiểm tra được tuân thủ nghiêm túc. Mặc dù Ban Quản lý không có chức năng thanh tra, song Ban đã làm tốt nhiệm vụ phối hợp với các sở, ngành chức năng trong việc kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp KCN, qua đó kịp thời phát hiện những sai sót để khắc phục.

Công tác cải cách hành chính được Ban quan tâm chỉ đạo, đổi mới về nội dung và hình thức. Thủ tục hành chính từng bước được chuẩn hóa, cập nhật và công khai kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức trong quá trình giao dịch hành chính. Ngay từ khi Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Ninh Bình chính thức được khai trương, đi vào hoạt động từ ngày 12/10/2020, Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình đã đăng ký 100% thủ tục hành chính của Ban được giải quyết tại Trung tâm. Ban có 42/42 thủ tục hành chính được giải quyết tại Trung tâm thuộc 04 lĩnh vực Đầu tư, lĩnh vực Môi trường, lĩnh vực Quy hoạch xây dựng và lĩnh vực Lao động. Hiện nay, Ban Quản lý đang triển khai 05 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và 16 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 21 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đến nay, Ban đã hoàn thành việc đăng tải các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3, 4 trên cổng dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh; thực hiện xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015, đến nay đã thực hiện chuyển đổi xong và công bố theo đúng quy định.

Ông Phạm Quang Ngọc - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình Hoàng Đức Long tại Tại Hội nghị Sơ kết công tác quý I/2021

Tại Hội nghị Sơ kết công tác quý I/2021 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình diễn ra vào ngày 12/4/2021 vừa qua, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Ban Quản lý KCN, KKT trong Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng, lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình đã thông tin về hoạt động quản lý nhà nước của Ban Quản lý trong quí I/2021. Theo đó, quý I/2021, với tinh thần cố gắng nỗ lực, quyết tâm cao của cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban quản lý cũng như các doanh nghiệp KCN trong Tỉnh, công tác quản lý nhà nước và hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN trong quý I/2021 tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực: Thu hút đầu tư và triển khai dự án, quản lý quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng KCN, công tác môi trường, an ninh trật tự, cải cách hành chính, công tác đảng, đoàn thể…

Đặc biệt hoạt động thu hút đầu tư và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN tiếp tục có bước khởi sắc, cụ thể:

Trong Quý I/2021, Ban đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký là 697,5 tỷ đồng (vốn đầu tư 30 triệu USD); cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 03 lượt dự án, trong đó có 01 lượt điều chỉnh giảm vốn đầu tư 113 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực trong các KCN Tỉnh là 119 dự án (02 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng KCN, 117 dự án đầu tư thứ cấp) với tổng vốn đăng ký đạt 63.910 tỷ đồng; trong đó có 30 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký 590,44 triệu USD, tương đương 12.691,5 tỷ đồng.

Quý I/2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN tiếp tục được cải thiện. Doanh thu của các doanh nghiệp ước đạt 19.084 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ; một số sản phẩm chủ lực vẫn duy trì được mức tăng trưởng cao và vượt kịch bản tăng trưởng.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên đà tăng trưởng nên đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 40.775 lao động, trong đó có 316 lao động nước ngoài, còn lại là lao động trong nước.

Tiếp tục nâng cao vai trò, hiệu lực và hiệu quả công tác

Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình cho biết, năm 2021 Ban tiếp tục đặt mục tiêu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KCN trên địa bàn, tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp và nhà đầu tư mở rộng hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh đạt tăng trưởng cao.

Về nhiệm vụ trước mắt, trong quý II/2021 Ban sẽ triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng: Xây dựng Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch thực hiện của UBND Tỉnh về Phát triển và quản lý KCN, đảm bảo tiến độ thời gian yêu cầu; hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể các KCN trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; tiếp tục theo dõi giám sát tình hình thực hiện quy hoạch, xây dựng trong các KCN.

Công tác xây dựng hạ tầng các KCN: Tiếp tục đôn đốc việc đầu tư xây dựng các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu 50 ha mở rộng KCN Gián Khẩu; dự án xây dựng tuyến đường và khu nhà ở và dịch vụ công nhân và tuyến đường nối khu nhà ở công nhân và khu 50 ha mở rộng KCN Gián Khẩu; dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu nhà ở và dịch vụ công nhân phục vụ KCN Gián Khẩu và địa bàn lân cận.

Tăng cường công tác duy tu, bảo trì, dọn vệ sinh, công tác bảo vệ, an ninh trật tự, an toàn giao thông trong KCN.

Về công tác đầu tư, quản lý doanh nghiệp, quản lý môi trường: Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND Tỉnh, vừa phòng chống dịch Covid 19 vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh; triển khai thực hiện các nhiệm vụ do UBND Tỉnh giao trong việc cụ thể hóa Nghị quyết 22 của BCH Đảng bộ Tỉnh đảm bảo chất lượng và tiến độ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo thuận lợi cho các nhà đầu tư. Tăng cường thu hút, hỗ trợ nhà đầu tư trong thực hiện thủ tục cấp mới, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các thủ tục hành chính khác có liên quan theo đúng quy định.

Tăng cường đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện cho các lao động nước ngoài nhập cảnh để phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch theo đúng quy định.

Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường KCN: Duy trì công tác vận hành các nhà máy xử lý nước thải tập trung tại các KCN đảm bảo quy định; đôn đốc nhà đầu tư hoàn hiện các thủ tục pháp lý và thực hiện đúng các cam kết về môi trường.

Về công tác nội vụ, công tác Đảng, Công đoàn và các công tác khác: Tiếp tục củng cố công tác nội vụ cơ quan, công tác phòng chống dịch Covid-19, xây dựng cơ quan sạch đẹp, văn minh; tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021; triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2021 là “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”./.