Ngày 23/8/2021, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 13/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, tiếp tục giảm 50% mức phí thanh toán tại 02 dịch vụ sau tại Biểu “Phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng” từ 01/9/2021 đến hết 30/6/2022.

Theo văn bản mới, phí giao dịch thanh toán qua Tiểu hệ thống thanh toán giá trị cao, cụ thể: Đối với lệnh thanh toán mà thời điểm Hệ thống nhận giao dịch trước 15h30 trong ngày được giảm từ 0,01% số tiền thanh toán còn 0,005% số tiền thanh toán (tối thiểu 1.000 đồng/món; tối đa 25.000 đồng/món).

Đối với Lệnh thanh toán mà thời điểm Hệ thống nhận giao dịch trong khoảng thời gian từ 15h30 đến khi Hệ thống ngừng nhận lệnh thanh toán trong ngày được giảm từ 0,02% số tiền thanh toán còn 0,01% số tiền thanh toán (tối thiểu 2.000 đồng/món; tối đa 50.000 đồng/món).

Phí giao dịch thanh toán qua Tiểu hệ thống thanh toán giá trị thấp giảm từ 2.000 đồng/món còn 1.000 đồng/món.

Thông tư 13/2021/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/9/2021 và bãi bỏ Thông tư 19/2020/TT-NHNN ngày 30/12/2020.

Mới đây, Cổng thông tin nganhangviet đã có cập nhật phí chuyển tiền của ngân hàng với các thông số cụ thể như sau:

Số tiền chuyển/Mức phí/Ngân hàng

<10 triệu

50 triệu

100 triệu

500 triệu

Ocean Bank

8.800 đ

BIDV

7.700 đ

11.000đ+0.02% số tiền chuyển

22.000đ+0.02% số tiền chuyển

55.000đ +0.02% số tiền chuyển

VietinBank

9.900đ

11.000đ+0.01% số tiền chuyển

11.000đ+0.01% số tiền chuyển

55.000đ+0.01% số tiền chuyển

SHB

9.900đ+0.011% số tiền chuyển

12.100đ+0.011% số tiền chuyển

121.000đ+0.021% số tiền chuyển

VietcomBank

7.700đ

11.000đ+0.02% số tiền chuyển

22.000đ+0.02% số tiền chuyển

110.000đ+0.02% số tiền chuyển

EximBank

11.000đ+0.02% số tiền chuyển

22.000đ+0.02% số tiền chuyển

110.000đ+0.02% số tiền chuyển

A Bank

11.000đ+0.025% số tiền chuyển

13.750đ+0.025% số tiền chuyển

27.500đ+0.025% số tiền chuyển

137.500đ+0.025% số tiền chuyển

ACB

10.500đ+0.028% số tiền chuyển

14.000đ+0.028% số tiền chuyển

28.000đ+0.028% số tiền chuyển

140.000đ+0.028% số tiền chuyển

SCB

11.000đ

165.000đ+0.03% số tiền chuyển

Mức phí tối đa: 500.000đ

VPBank

8.800đ

275.000đ+0.05% số tiền chuyển

Mức phí tối đa: 1.100.000đ

AgriBank

8.800đ

27.500đ

55.000đ

275.000đ

ABBank

11.000đ

16.500đ

33.000đ

165.000đ

Bên cạnh đó, cổng thông tin trên cũng giới thiệu một số ngân hàng chuyển tiền liên ngân hàng không mất phí tại VIB, Techcombank, TPBank. Đây được xem là chiếc lược kinh doanh nhằm kết nối được nhiều người sử dụng của các ngân hàng này./.