Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự hưởng ứng tham gia tích cực của người dân, đến nay, nông thôn các xã trên địa bàn thành phố có nhiều khởi sắc, quy hoạch cơ bản đầy đủ và đồng bộ; kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực; hạ tầng kinh tế, xã hội, môi trường được cải thiện; hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố.

Trung tâm TP. Bến Tre

Cho đến nay, TP. Bến Tre đã huy động tổng kinh phí thực hiện gần 570 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người dân tại 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2019 đạt 45,91 triệu đồng/năm, tăng 27,24 triệu đồng so với năm 2011. Chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 tại 6 xã là 3,29%, đến cuối năm 2019 giảm còn 0,78%.

Đối với huyện Chợ Lách, từ năm 2011, Huyện đã triển khai xây dựng xã nông thôn mới. Khi bước vào thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn nới, huyện Chợ Lách có mức xuất phát thấp: thu nhập bình quân đầu người chỉ khoảng 17 triệu đồng/năm; hộ nghèo còn gần 12%, hạ tầng giao thông, điện, nước sạch còn hạn chế do sông rạch chằng chịt; trung bình các xã chỉ đạt 4,6/19 tiêu chí của xã nông thôn mới… Do có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần quyết tâm, qua 10 năm xây dựng nông thôn mới đã thúc đẩy tình hình kinh tế - xã hội của địa phương có bứt phá đáng kể.

Đường sá tại huyện Chợ Lách nay đã khang trang

Nếu như giai đoạn 2011-2015 huyện Chợ Lách chỉ có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thì giai đoạn 2016-2020 huyện đã “bứt phá” xây dựng thêm 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thành quả nông thôn mới được thể hiện qua những con số hết sức ấn tượng: So với khởi điểm năm 2011, đến nay thu nhập bình quân đầu người của 10 xã tăng xấp xỉ 29 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo kéo giảm 7,71%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng thêm 62%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước máy tăng thêm 31%.

UBND tỉnh Bến Tre, có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo TP. Bến Tre, huyện Chợ Lách tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.