Theo báo cáo tổng hợp của Ban Kế hoạch TKV, trong 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động SXKD của TKV diễn ra trong bối cảnh chịu tác động mạnh của đại dịch Covid -19. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị quyết liệt triển khai các giải pháp vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cụ thể theo số liệu báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2021, than nguyên khai sản xuất 20,62 triệu tấn, đạt 54 % kế hoạch năm; than tiêu thụ đạt 22,54 triệu tấn, bằng 54 % kế hoạch năm; bốc xúc 89,81 triệu m3 đất đá, bằng 54 % kế hoạch năm. Các khối sản xuất khoáng sản, điện và vật liệu nổ công nghiệp đều hoàn thành tốt kế hoạch: sản xuất 717 ngàn tấn Alumin quy đổi, đạt 55 % kế hoạch năm; tinh quặng đồng 51,48 ngàn tấn, đạt 52 % kế hoạch năm; sản xuất điện 5,4 tỷ kWh, đạt 54 % kế hoạch năm; sản xuất 42,46 ngàn tấn hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, đạt 59 % kế hoạch năm. Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 63,91 ngàn tỷ đồng, đạt 52 % kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 8,5 ngàn tỷ đồng. Tiền lương bình quân đạt 13,1 triệu đồng/người-tháng, bằng 101% kế hoạch năm.

TKV đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cao nhất từ đầu năm

Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành SXKD tháng 7/2021

Đặc biệt, riêng kết quả các chỉ tiêu SXKD chính trong tháng 6 đạt cao nhất từ đầu năm đến nay. Cụ thể, than nguyên khai sản xuất đạt 3,5 triệu tấn, than tiêu thụ đạt 4,3 triệu tấn, đất bóc 15 triệu m3, đào lò 22.904 mét, sản xuất điện và tiêu thụ điện đạt 988 triệu kWh.

Đánh giá về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, tại Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành SXKD tháng 7/2021, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế nhiều biến động gây ảnh hưởng không nhỏ nhưng 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động SXKD của Tập đoàn vẫn được duy trì ổn định. Những kết quả đạt được là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng và tinh thần vượt khó của CBCN toàn Tập đoàn. Đặc biệt, Tổng Giám đốc ghi nhận những kết quả nổi bật trong công tác tiêu thụ than, công tác đầu tư cũng như ý nghĩa của việc lan tỏa, tôn vinh hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” qua công tác an sinh xã hội của Tập đoàn và hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước của hai công nhân mỏ.

Triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải nhận định tình hình dịch bệnh Covid-19 sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và thị trường còn nhiều biến động. Đây vừa là khó khăn, thử thách vừa là cơ hội để TKV nỗ lực phát huy tinh thần vượt khó, tận dụng những điều kiện thuận lợi, đẩy mạnh mọi hoạt động SXKD.

Để thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch SXKD trong tháng tới và 2 quý cuối năm trong bối cảnh dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và thị trường còn nhiều biến động, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải nhấn mạnh bên cạnh việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19, Tổng Giám đốc Tập đoàn đề nghị các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.

Đối với khối sản xuất than, tập trung điều hành sản xuất và tiêu thụ theo diễn biến thị trường, trong đó chú trọng sản xuất than chất lượng cao đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Khối khoáng sản, phấn đấu đưa Dự án nhà máy luyện đồng Bản Qua đi vào vận hành chính thức, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm alumin, đồng tấm; tiếp tục nâng cao việc sử dụng các sản phẩm trong ngành nhằm hỗ trợ các đơn vị khối cơ khí, tư vấn. Quan tâm đẩy mạnh việc xây dựng và lan tỏa hình tượng “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” trong toàn Tập đoàn. Đặc biệt, chú trọng tăng cường kiểm tra công tác an toàn, an ninh trật tự bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 10/NQ-ĐU ngày 28/04/2021 của Đảng Ủy TKV và thực hiện tốt công tác phòng chống mưa bão…

Theo kế hoạch, tháng 7/2021, Tập đoàn TKV đặt mục tiêu sản xuất 2,9 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 3,9 triệu tấn than; bóc đất đá 16,5 triệu m3, đào tổng số 22.400 mét lò; sản xuất 119.000 tấn Alumina; 10.100 tấn tinh quặng đồng, đồng tấm 1.000 tấn, kẽm thỏi 1.000 tấn; sản xuất điện 720 triệu Kwh; sản xuất thuốc nổ 5.000 tấn...