Nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nhanh chóng khắc phục khó khăn, sớm ổn định sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần duy trì ổn định kinh tế Thành phố và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 1455/KH-UBND, ngày 21/4/2020 về việc hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch SARS-CoV-2 từ nay đến ngày 31/12/2020.

Theo đó, ngoài các giải pháp tập trung hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh trong điều kiện đảm bảo an toàn, UBND Thành phố còn triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể như sau:

Hỗ trợ giảm chi phí sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp

Hỗ trợ giảm chi phí sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp (đang sản xuất, tạm ngừng sản xuất) và chi phí sinh hoạt cho người dân. Đối với chi phí về điện, giao Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh đề xuất triển khai các chính sách hỗ trợ giảm giá tiền điện cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố trên cơ sở chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Chi phí về nước, giao Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ giảm giá nước sinh hoạt cho người lao động nghèo; đồng thời đề xuất tham mưu Bộ tiêu chí hướng dẫn hỗ trợ giảm giá nước cho các đơn vị sản xuất, đơn vị kinh doanh - dịch vụ trên địa bàn.

Thành phố triển khai ngay việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (theo thủ tục gia hạn trực tuyến) áp dụng tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, ngày 08/04/2020 của Chính phủ. Phối hợp UBND 24 quận - huyện rà soát danh sách các hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh để thực hiện hỗ trợ theo chính sách của Chính phủ. Còn đối với chính sách về tiền thuê đất, giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Bộ tiêu chí hướng dẫn ưu tiên miễn, giảm, hoãn thời hạn nộp tiền thuê đất do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Cùng với đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp 24 quận - huyện, các ngành đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu.

Hỗ trợ đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh

Đối với các chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND Thành phố sửa đổi, bổ sung Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND, ngày 30/10/2015 của UBND Thành phố ban hành quy định về thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của TP. Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.

Sở Công Thương báo cáo UBND Thành phố về bổ sung Danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng được hỗ trợ lãi vay tham gia vào Chương trình kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của TP. Hồ Chí Minh.

Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch bệnh

Đây là vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm nhiều nhất hiện nay. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh sẽ làm việc với các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố để thực hiện cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng; kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí... đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Đồng thời, phối hợp Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tổ chức Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp năm 2020, với chủ đề “Hỗ trợ doanh nghiệp về vốn để phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch SARS-CoV-2”; Xây dựng Bộ tiêu chí hướng dẫn ưu tiên tiếp cận gói hỗ trợ tín dụng 285.000 tỷ đồng trong trường hợp Chính phủ cho phép Thành phố tham gia triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương tham mưu UBND Thành phố các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, đề xuất nhóm mặt hàng và thị trường cụ thể cần thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại để đẩy mạnh xuất khẩu trong năm 2020. Sở Du lịch tham mưu xây dựng Bộ tiêu chí và các chương trình kích cầu du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch mới và nâng chất các sản phẩm du lịch hiện tại sau dịch bệnh. Giao Sở Giao thông vận tải nghiên cứu các chính sách để giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp vận tải, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, UBND 24 quận - huyện thực hiện rà soát và chủ động hỗ trợ các hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn có giải pháp giảm rủi ro để được tái sản xuất kinh doanh theo Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm vi rút corona tại doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố./.