Tại Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 5/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, việc giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021–2026 là công việc rất hệ trọng.

Trung ương Đảng tiếp tục kiện toàn 23 chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước
Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, ngày 5/7

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 2 khoá XIII (tháng 3/2021), Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao là cần sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước ngay sau Đại hội để đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, quyết định giới thiệu nhân sự các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và cho ý kiến giới thiệu nhân sự đảm nhiệm 24 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan nhà nước. Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV (tháng 3 - 4/2021), Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và bầu hoặc phê chuẩn đối với 24 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan Nhà nước.

Đến nay, sau cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV (nhiệm kỳ 2021-2026), Ban Chấp hành Trung ương có trách nhiệm chuẩn bị và tiếp tục giới thiệu nhân sự để Quốc hội khoá XV bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất sắp tới theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Tại Hội nghị này, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét, giới thiệu nhân sự theo hướng: Đối với các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và 24 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan Nhà nước đã được Hội nghị Trung ương 2 khoá XIII giới thiệu hoặc cho ý kiến thông qua với số phiếu tín nhiệm cao thì Ban Chấp hành Trung ương không tiến hành bỏ phiếu giới thiệu hoặc lấy ý kiến lại.

Đối với 23 chức danh còn lại chưa lấy phiếu giới thiệu tại Hội nghị Trung ương 2 và các chức danh có dự kiến thay đổi so với lần trước, Bộ Chính trị sẽ xin ý kiến Trung ương bằng phiếu trước khi chính thức giới thiệu để Quốc hội xem xét bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV sắp tới.

Dự kiến, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, khai mạc ngày 20/7 sẽ bầu hoặc phê chuẩn 50 chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước, trong đó khối Chủ tịch nước gồm 2 vị trí Chủ tịch nước và Phó chủ tịch nước.

Như vậy, nếu Trung ương đồng ý với đề nghị của Bộ Chính trị, 27 nhân sự không cần bỏ phiếu giới thiệu hoặc lấy ý kiến lại tại hội nghị lần này gồm 3 vị trí lãnh đạo chủ chốt là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

23 chức danh lãnh đạo còn lại trong bộ máy Nhà nước sẽ được xin ý kiến Trung ương trước khi giới thiệu để Quốc hội bầu, phê chuẩn tại kỳ họp tới.

Cụ thể: Trong khối Chính phủ có chức danh Phó thủ tướng; 10 bộ trưởng, trưởng ngành ở các vị trí Bộ trưởng Công an; Tư pháp; Kế hoạch Đầu tư; Giao thông Vận tải; Tài nguyên Môi trường; Thông tin Truyền thông; Lao động Thương binh Xã hội; Khoa học Công nghệ; Y tế; và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Trong số các thành viên Chính phủ đang giữ các chức danh trên, riêng Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình không tham gia Trung ương khóa XIII, 12 vị còn lại đều là Ủy viên Bộ Chính trị hoặc Ủy viên Trung ương nên nhiều khả năng sẽ được giới thiệu tiếp tục công việc hiện nay; trường hợp thay đổi vị trí công tác (nếu có) thì Bộ Chính trị sẽ xin ý kiến Trung ương bằng phiếu.

Ở khối Quốc hội, các chức danh sẽ được xin ý kiến Trung ương gồm Phó chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban... Trong đó, các nhân sự không tham gia Trung ương khóa XIII và vị trí của họ sẽ được kiện toàn là Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh; và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến.

5 vị trí khác ở Quốc hội đều tham gia Trung ương khóa XIII, có thể tiếp tục đảm trách công việc. Đó là Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh; Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng.

Hai vị trí người đứng đầu Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng sẽ được Quốc hội bầu vào kỳ họp tới. Lãnh đạo của Tòa án nhân dân tối cao hiện nay là ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; còn Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tối cao là ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương./.