Theo đó, kể từ ngày 01/8/2021, Thông tư 02/2021/TT-BNV có hiệu lực thi hành, không còn quy định yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức hành chính, văn thư.

Thay vào đó, yêu cầu công chức hành chính có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ phù hợp tùy theo yêu cầu trong tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của từng ngạch.

Bãi bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho công chức hành chính, văn thư.
Bãi bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho công chức hành chính, văn thư.

Cụ thể, đối với ngạch công chức hành chính cao cấp, Khoản 3 Điều 5 Thông tư 02/2021 chỉ yêu cầu: Bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp trở lên; Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị; Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước theo chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp.

Tương tự, ngạch chuyên viên cũng chỉ cần bằng tốt nghiệp ngành đào tạo phù hợp từ đại học trở lên; Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính…

So với quy định hiện hành tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV, thì tất cả các ngạch công chức chuyên ngành hành chính không còn cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Tương tự, công chức chuyên ngành văn thư cũng không cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Tuy nhiên, hai loại công chức này phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản cũng như sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương với yêu cầu của vị trí việc làm./.

Bộ GD& ĐT yêu cầu công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ trên điện tử Bộ GD& ĐT yêu cầu công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ trên điện tử

- Bộ Giáo dục và đào tạo vừa ban hành Công văn số 1800/BGDĐT-QLCL về việc tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng ...

Yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học sẽ được quy định phù hợp với từng vị trí, việc làm Yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học sẽ được quy định phù hợp với từng vị trí, việc làm

- “Vị trí việc làm nào cần phải có ngoại ngữ, cần phải có tin học trong điều kiện 4.0 này sẽ được quy định ...