Theo VCCI, cơ quan này vừa có văn bản gửi Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính về góp ý cho dự thảo Thông tư quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu ùn tắc tại cảng biển nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Nhìn nhận việc ùn tắc hàng hóa tại cảng biển Cát Lái (TP.HCM) khá nghiêm trọng, do ảnh hưởng của việc thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần của Chỉ thị 16/CT-TTg, VCCI cho rằng, việc này tác động tiêu cực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, việc Bộ Tài chính soạn thảo dự thảo Thông tư là rất cần thiết. Đây là một trong những biện pháp nhằm giải quyết kịp thời tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cảng biển. Tuy nhiên, về lâu dài, sau thời gian này, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu để xây dựng văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu trong trường hợp các cảng biển bị ùn tắc có tính áp dụng chung trong mọi thời điểm cho các trường hợp này.

VCCI: Thủ tục hải quan mới cần tránh “làm khó” doanh nghiệp
Nhiều giải pháp đang được triển khai để gỡ ùn tắc hàng hóa ở cảng Cát Lái. Ảnh: VGP

Dự thảo có nhiều quy định liên quan đến thủ tục hành chính, trách nhiệm, nghĩa vụ của các chủ thể, nên theo VCCI, cần phải được thiết kế cụ thể, rõ ràng, tạo cách hiểu thống nhất giữa các đối tượng áp dụng và thuận lợi khi triển khai trên thực tế. Tuy nhiên, một số quy định tại dự thảo chưa đáp ứng được nguyên tắc này. Chẳng hạn như quy định, “sản lượng hàng nhập tồn bãi vượt sức chứa thiết kế tối đa cho phép của cảng biển” là một trong những cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu ùn tắc tại cảng biển. Quy định này là chưa đủ rõ để xác định tình trạng hàng hóa nhập khẩu ùn tắc tại cảng biển. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo thiết kế quy định này theo hướng, sản lượng hàng nhập khẩu tồn bãi vượt sức chứa thiết kế tối đa cho phép của cảng biển, gây ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận hàng, giải phóng hàng từ cảng hoặc hoạt động khai thác cảng...

Liên quan đến trách nhiệm của chủ hàng, dự thảo quy định chủ hàng là một trong các chủ thể chấp thuận việc thực hiện vận chuyển hàng hóa nhập khẩu. Các chủ thể có liên quan đến vận chuyển hàng hóa như: doanh nghiệp kinh doanh cảng biển, hãng tàu/đại lý hãng tàu, chi cục hải quan đều được quy định về trách nhiệm, trong khi nội dung này lại chưa rõ ràng với chủ hàng. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định về trách nhiệm của chủ hàng trong vận chuyển hàng hóa nhập khẩu.

Liên quan đến nội dung xác nhận của Cảng vụ Hàng hải, dự thảo quy định, văn bản của doanh nghiệp kinh doanh cảng biển về sản lượng hàng tồn bãi vượt sức chứa thiết kế tối đa cho phép của cảng biển phải được Cảng vụ Hàng hải xác nhận. Tuy nhiên, dự thảo lại không có quy định về trình tự, thủ tục để doanh nghiệp có được sự xác nhận này. Việc điều chuyển hàng hóa để giảm tải ùn tắc là hoạt động cần phải thực hiện nhanh, nên các thủ tục trong dự thảo cần được thiết kế tinh gọn, thuận lợi để đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động này. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo thiết kế theo hướng: hoặc cho phép doanh nghiệp kinh doanh cảng biển tự chịu trách nhiệm trong việc xác định sản lượng hàng hóa tồn bãi vượt sức chứa thiết kế tối đa cho phép của cảng biển và thông báo tới Cảng vụ Hàng hải, mà không cần phải có sự xác nhận của đơn vị này...

Về quyết toán tình hình thực hiện vận chuyển hàng hóa, dự thảo quy định doanh nghiệp cảng biển “trong thời hạn 5 ngày làm việc sau thời gian thực hiện Thông tư này, báo cáo quyết toán tình hình thực hiện việc vận chuyển hàng hóa”. Quy định này không rõ thời điểm phải thực hiện báo cáo quyết toán tình hình, bởi vì “sau thời gian thực hiện Thông tư này” là không biết thời gian nào? Doanh nghiệp sẽ phải báo cho Chi cục hải quan nào, nơi hàng đi hay nơi hàng đến? Đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh lại quy định này để đảm bảo rõ ràng.../.