Trong đó nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao như Vĩnh Yên: 83.784/83.823 cử tri, đạt 99,95%; Yên Lạc 114.924/115.090, đạt 99,86%; Phúc Yên 72.207/72.356, đạt 99,79%; Vĩnh Tường 154.869/155.244, đạt 99,76%; Lập Thạch 100.198/100.608, đạt 99,59%; Sông Lô 75.069/75.543, đạt 99,37%; Tam Dương 82.341/83.359, đạt 98,78%; Tam Đảo 59.437/60.273, đạt 98,61%; Bình Xuyên 93.520/95.044, đạt 98,40%.

Đặc biệt số xã, phường, thị trấn đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu có 75 đơn vị, trong đó Vĩnh Yên có 07 đơn vị, Phúc Yên 08, Vĩnh Tường 17, Tam Dương 03, Bình Xuyên 06, Lập Thạch 12, Yên Lạc 12, Tam Đảo 01, Sông Lô 09.

Số khu vực bỏ phiếu đã đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu có 855 khu vực (Vĩnh Yên 73, Phúc Yên 70, Vĩnh Tường 171, Tam Dương 73, Bình Xuyên 91, Lập Thạch 122, Yên Lạc 125, Tam Đảo 40, Sông Lô 90).

Số khu vực bỏ phiếu tuyên bố kết thúc lúc 19h00: 840 đơn vị (Vĩnh Yên 73, Phúc Yên 69, Vĩnh Tường 171, Tam Dương 73, Bình Xuyên 77, Lập Thạch 122, Yên Lạc 125, Tam Đảo 40, Sông Lô 90).

Trước đó, tính đến 17h00 chiều 23/5, tỷ lệ cử tri đã đi bỏ phiếu tại tỉnh Vĩnh Phúc đạt 96,83% . Số xã có 100% cử tri đã đi bỏ phiếu là 37/136 đạt tỷ lệ 27,2%. Khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri đã đi bỏ phiếu là 588/1.103 = 53,3%

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên

Đánh giá công tác bầu cử trên địa bàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy Ban bầu cử tỉnh Lê Duy Thành cho biết các địa phương đã tổ chức tốt công tác phân luồng, điều tiết cử tri đi bầu tại các Tổ bầu cử, bảo đảm nguyên tắc 5K, phân luồng theo giờ, bảo đảm an toàn cho cư tri đi bầu trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Các điểm bỏ phiếu được bố trí đầy đủ tại các Tổ bầu cử, dụng cụ đo thân nhiệt, khẩu trang dự phòng, nước rửa tay, sát khuẩn, thành viên Tổ bầu cử tăng cường bổ sung nhân viên y tế, hướng dẫn cử tri mang khẩu trang, sát khuẩn trước khi vào phòng bỏ phiếu và sát khuẩn sau khi bỏ phiếu xong ra về.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành bỏ phiếu bầu cử tại đơn vị bầu cử số 3, xã Vũ Di.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử thành phố Vĩnh Yên, toàn thành phố có trên 83.000 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có 77.000 cử tri bầu 4 cấp, khoảng 83.000 cử tri bầu 3 cấp; cử tri sinh năm 2003 có 421 người.

Thành phố Vĩnh Yên là đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Vĩnh Phúc, có 5 người ứng cử ĐBQH khóa XV, số đại biểu được bầu là 3 người; 8 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, số đại biểu được bầu là 5 người; cấp thành phố có 52 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, số đại biểu được bầu là 31 người; cấp xã, phường có 336 người ứng cử đại biểu HĐND, số đại biểu được bầu 205 người.

Trên địa bàn thành phố có hơn 1.200 cử tri đang thực hiện cách ly. Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ công dân cho các cử tri đang thực hiện cách ly và cử tri sức khỏe yếu, không thể tới các điểm bỏ phiếu, Ủy ban bầu cử thành phố đã chuẩn bị 126 hòm phiếu phụ, cấp phát tới các tổ bầu cử.

Về ĐBQH, tỉnh Vĩnh Phúc có 2 đơn vị bầu cử. Các cử tri bầu ra 6 đại biểu, trong đó 2 đại biểu Trung ương giới thiệu, 4 đại biểu tại tỉnh trong tổng số 10 ứng cử viên.

Về đại biểu HĐND, các cử tri sẽ bỏ phiếu bầu 52 đại biểu cấp tỉnh trong tổng số 85 ứng cử viên; 301 đại biểu cấp huyện trên tổng số 488 ứng cử viên; 3.400 đại biểu cấp xã trên tổng số 5.680 ứng cử viên. Toàn tỉnh có 1.163 đơn vị bầu cử HĐND (cấp tỉnh 13 đơn vị, cấp huyện 88 đơn vị; cấp xã 1062 đơn vị).

Công tác chuẩn bị bầu cử đã được Ủy ban Bầu cửa các cấp triển khai bài bản, đầy đủ, đúng kế hoạch, thời gian, tiến độ; được đông đảo người dân và cử tri đồng tình ủng hộ. Tỉnh cũng đã xây dựng đủ các kịch bản, phương án bầu cử cho mọi tình huống có thể xảy ra trong điều kiện dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp.

Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại một số điểm bầu cử của thành phố Vĩnh Yên ngay trong ngày bầu cử, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động, chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự… để tổ chức cuộc bầu cử theo đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật; tạo được không khí phấn khởi trong cử tri và nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cũng lưu ý các tổ bầu cử đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử, thực hiện các bước tiếp theo của cuộc bầu cử theo đúng quy định của pháp luật; đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn hòm phiếu, công tác kiểm phiếu…/.