Đây là một trong những nội dung tại Công văn hỏa tốc số 1344 /STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền Kế hoạch 208/KH-BCĐ về việc tổ chức hỗ trợ người dân Vĩnh Phúc gặp khó khăn tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 17/8 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Cụ thể, theo hướng dẫn tại công văn, đối tượng được hỗ trợ là công dân Vĩnh Phúc gặp khó khăn cần được hỗ trợ y tế và đời sống tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Định mức hỗ trợ và cách thức nhận hỗ trợ: Hỗ trợ bằng gạo: 10 - 20kg/người (không trực tiếp).

Vĩnh Phúc hỗ trợ công dân khó khăn tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội

Công văn nêu rõ, người dân đến nhận hỗ trợ gạo tại các địa điểm tập kết và cấp phát gạo tại mỗi tỉnh, thành phố giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg cần xuất trình thẻ căn cước hoặc giấy tờ tùy thân chứng minh là công dân Vĩnh Phúc, đơn xin hỗ trợ (theo mẫu hoặc viết tay).

Mức hỗ trợ bằng tiền 1.000.000 đồng/người. Căn cứ vào danh sách đã được rà soát, UBND các huyện, thành phố sẽ thực hiện việc hỗ trợ bằng tiền theo cách trực tiếp, gián tiếp hoặc chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn chuyển tiền trực tiếp cho công dân hoặc qua người thân của công dân cần được hỗ trợ.

Để bảo đảm an toàn phòng dịch, căn cứ vào danh sách công dân đã được rà soát, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn chuyển tiền đến công dân bằng hình thức phù hợp hoặc chuyển qua người thân của công dân cần hỗ trợ. Đối với việc hỗ trợ gạo, công dân sẽ đến nhận tại các điểm tập kết và cấp phát gạo do tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp tổ chức tại mỗi tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách.

Vĩnh Phúc hỗ trợ công dân khó khăn tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội

Để kịp thời được nhận hỗ trợ, tránh tình trạng bỏ sót, công dân của tỉnh Vĩnh Phúc đang ở các địa phương thực hiện giãn cách có thể liên hệ, đăng ký nhận hỗ trợ qua nhóm Zalo "Công dân Vĩnh Phúc ở vùng dịch phản ánh" theo số điện thoại 0918.545.292 hoặc các số điện thoại đường dây nóng nhận phản ánh của người dân Vĩnh Phúc từ các vùng dịch (https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/thongbao/Lists/ThongBao/View_detail.aspx?ItemID=3005).

Thời gian thực hiện hỗ trợ trong suốt thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền khẩn trương rà soát, cung cấp danh sách và số điện thoại đầu mối liên hệ của các địa điểm tập kết, cấp phát gạo được thiết lập tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg để Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện chỉ đạo, truyền thông rộng rãi đến công dân Vĩnh Phúc tại những địa bàn đó biết, liên hệ, tiếp nhận hỗ trợ kịp thời, hiệu quả.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã và các hình thức truyền thông cơ sở khác trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, như qua hệ thống loa truyền thanh; tuyên truyền lưu động; qua các trang mạng xã hội; qua trang thông tin điện tử của đơn vị… để thông tin hỗ trợ đến với công dân Vĩnh Phúc một cách chính xác, đầy đủ và sớm nhất.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc cũng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hỗ trợ truyền thông rộng rãi các nội dung trên để công dân Vĩnh Phúc hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn biết, tiếp nhận hỗ trợ khi gặp khó khăn.

Qua rà soát sơ bộ của Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, tổng số công dân Vĩnh Phúc đang sinh sống, làm việc tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ là 14.642 người, trong đó, gặp khó khăn về đời sống 12.257 trường hợp, khó khăn về y tế 1.737 trường hợp cần được hỗ trợ.

Tính đến ngày 16/8, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức phát động ủng hộ công dân Vĩnh Phúc sinh sống, làm việc tại 19 tỉnh, thành phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội gặp khó khăn với tổng số tiền gần 9,6 tỷ đồng. Trong đó, huyện Vĩnh Tường hỗ trợ 3 tỷ 108 triệu đồng, Yên Lạc 2 tỷ 576 triệu đồng, Sông Lô 1 tỷ 48 triệu đồng, Bình Xuyên 868 triệu đồng, Lập Thạch 627 triệu đồng, Tam Dương 464 triệu đồng, Tam Đảo 102 triệu đồng; các thành phố Phúc Yên 621 triệu đồng, Vĩnh Yên 180 triệu đồng./.