Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Ủy ban Bầu cử thành phố Vĩnh Yên phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc xây dựng, thống nhất nội dung, ghi hình và hoàn thành Video clip mẫu hướng dẫn về kịch bản, quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các tình huống bầu cử trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và ngành y kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Video clip mẫu gồm hướng dẫn về Quy trình tổ chức bầu cử tại khu vực bỏ phiếu (phòng bỏ phiếu) cố định; Quy trình bầu cử cho cử tri là người đang thực hiện cách ly tại nhà; Quy trình tổ chức bầu cử tại cơ sở cách ly tập trung/nơi thực hiện cách ly xã hội/nơi bị phong tỏa; Quy trình tổ chức bầu cử tại bệnh viện, cơ sở y tế điều trị cho cử tri là bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định mắc COVID-19.

Để giúp các tổ chức bầu cử và cử tri trên địa bàn tỉnh triển khai và tổ chức thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật về bầu cử, đồng thời bảo đảm thực hiện đúng công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định; Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc đề nghị Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố chỉ đạo, thông báo rộng rãi kịch bản các tình huống mẫu tại Video clip nêu trên đến Ủy ban bầu cử cấp xã và các Tổ bầu cử của địa phương để truy cập, tập huấn, diễn tập (nếu cần thiết) và tổ chức triển khai thực hiện; bảo đảm phù hợp với đặc điểm của địa phương đối với từng tình huống cụ thể trong quá thực hiện công tác bầu cử, phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan và lực lượng tham gia phục vụ công tác bầu cử.

Sở cũng đề nghị Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố chỉ đạo các hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp với đặc điểm, tận dụng ưu thế, công nghệ của mỗi loại hình truyền thông, giúp cử tri và nhân dân dễ dàng, linh hoạt trong tiếp nhận thông tin. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh truyên truyền rộng rãi đến toàn thể đoàn viên, hội viên của tổ chức mình để lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng, qua đó cử tri hiểu và tích cực tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình về bầu cử và chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19./.