Chính sách phát triển hoạt động khoa học và công nghệ ở các trường đại học khối kinh tế trong bối cảnh tự chủ

09:00 | 29/04/2022 Print
Hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) của các trường đại học nói chung và các trường đại học tự chủ khối kinh tế nói riêng đã đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công bố quốc tế và ứng dụng vào thực tiễn khi hỗ trợ, phối hợp thực hiện phát triển doanh nghiệp và kinh tế - xã hội quốc gia. Tuy nhiên, hiện nay, việc thực hiện nghiên cứu còn gặp khó khăn, bất cập. Bài viết này tìm hiểu thực trạng hoạt động KHCN tại các trường đại học khối kinh tế trong bối cảnh tự chủ dưới góc nhìn của giảng viên, từ đó đưa ra đề xuất nhằm hoàn thiện chính sách phát triển KHCN tại các trường đại học tự chủ khối kinh tế trong thời gian tới.

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 33, tháng 11 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

ThS. Bùi Thị Hương Thảo

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

TS. Nguyễn Thị Kim Chi

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư