Quản trị nguồn nhân lực ngành bưu chính trong giai đoạn chuyển đổi số: Thực trạng và giải pháp

10:36 | 27/04/2022 Print
Qua nghiên cứu thực trạng quản trị nguồn nhân lực của một số doanh nghiệp bưu chính đang hoạt động trên thị trường Hà Nội, nhóm tác giả nhận thấy, chính sách quản trị nguồn nhân lực, chính sách phát triển văn hóa doanh nghiệp đã được quan tâm, nhưng chưa thực sự chuyên nghiệp và phù hợp với bối cảnh mới. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất các giải pháp, kế hoạch khả thi nhằm cải thiện công tác quản trị nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp bưu chính trong giai đoạn chuyển đổi số.

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 33, tháng 11 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

TS. Vũ Đình Dũng

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

Nguyễn Xuân Giáp

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư