Công nhận huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đạt chuẩn nông thôn mới

19:07 | 16/08/2021 Print
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1401/QĐ-TTg công nhận huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nôn thôn mới, toàn Huyện có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.Trong giai đoạn 2011-2020, huyện Lạc Thủy có tổng nguồn vốn thực hiện xây dựng nông thôn mới đạt trên 7.765 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương 175,712 tỷ đồng; ngân sách địa phương 678,235 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án trên địa bàn trên 1.776 tỷ đồng; vốn tín dụng 3.965,501 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp 355,078 tỷ đồng; Nhân dân đóng góp 814,514 tỷ đồng. Huyện không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Các công trình, dự án được triển khai đều có kế hoạch bố trí, phân bổ nguồn vốn đảm bảo theo quy định.

Công nhận huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đạt chuẩn nông thôn mới
Trung tâm huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Tính đến hết năm 2020, công tác quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch xã nông thôn mới, quy hoạch chung của Huyện được triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định, có 100% số xã đã triển khai xây dựng Đồ án quy hoạch xã nông thôn mới được UBND Huyện phê duyệt; các tuyến đường trục xã, liên xóm, trục xóm, ngõ xóm, đường nội đồng đã được đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp, đến nay trên địa bàn Huyện có 100% các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã được đầu tư xây dựng đảm bảo đạt chuẩn theo quy định; có 127/85 km đường xã, đường nối từ trung tâm xã lên huyện đạt chuẩn; 127/182 km đường trục thôn, xóm được nhựa hóa, bê tông hòa, đạt 70%; 76% đường ngõ xóm được cứng hóa sạch sẽ, không lầy lội vào mùa mưa; 100% đường huyện được xây dựng đạt chuẩn, phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt và được bảo trì hàng năm.

Hệ thống thủy lợi trên địa bàn Huyện được đầu tư nâng cấp đồng bộ giữa hệ thống thủy lợi liên xã và hệ thống thủy lợi của từng xã, diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động từ công trình thủy lợi chiếm 85,77%; toàn Huyện có 97,8% số hộ sự dụng điện thường xuyên; 82,6% số xã có trường học đạt chuẩn Quốc gia; tỷ lệ thôn đạt danh hiệu làng văn hóa toàn huyện đạt 96,55%, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hòa toàn huyện đạt trên 85%. 100% xã đều có điểm bưu chính viễn thông bảo đảm theo quy định và mạng internet đến từng thôn, xóm; hệ thống truyền thanh xã được kết nối đến 100% các thôn, xóm; việc ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý, điều hành công việc được áp dụng trong công tác quản lý, điều hành công việc tại UBND các xã có hiệu quả.

UBND tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Lạc Thủy tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.

Đến năm 2025, cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới TP. Cà Mau đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Anh Quyền

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư