TP. Cà Mau đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới
TP. Cà Mau đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới năm 2020

Sau 10 năm triển khai thực hiện 19 tiêu chí NTM, TP. Cà Mau đã đầu tư gần 776 tỷ đồng cho 7/7 xã, đạt tiêu chí 100%. Từ sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức của người dân đã góp phần rất lớn vào sự thay đổi bộ mặt của TP Cà Mau, nhất là tiêu chí giao thông, từ đó nâng cao chất lượng sống của người dân. Cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội đạt chuẩn, các tuyến giao thông, trường học, trạm y tế, chợ được đầu tư nâng cấp. 100% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia, trong đó có 99,4% tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn. 79,6% hộ dân sử dụng nước sạch. Hiện tại, thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 56,1 triệu đồng/người/năm. Tăng 43,3 triệu đồng so với năm 2010.

Trong 10 năm qua, Thành phố đã vận động được trên 32 tỷ đồng, xây dựng 1.354 căn Nhà tình nghĩa; vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 41,8 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa 3.007 căn nhà Đại đoàn kết. Công tác giảm nghèo được thực hiện bằng nhiều chương trình thiết thực, tỷ lệ hộ nghèo hiện giảm còn 1,06%. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện... Đó là thành quả từ sự chung sức, đồng lòng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân TP. Cà Mau trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Cà Mau có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo TP. Cà Mau tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.

Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Nhìn lại 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới