Cập nhật ngày 26/08/2015 - 17:11:57

           

Nâng cao ý thức của cộng đồng về an toàn khí GAS và phòng chống cháy nổ

- Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng, một trong những giải pháp trọng tâm để giảm thiểu các vụ cháy nổ gây tổn thất về người và của là tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng về an toàn khí GAS.

Nhn đnh này được đưa ra ti Hi ngh “An toàn khí gas và phòng chng cháy n” do Tp chí Kinh tế và D báo phi hp vi Cc K thut An toàn và Môi trường Công nghip t chc ngày 26/08, tại Hà Nội. Đây là hot đng nm trong chui các s kin ca "Tun l An toàn khí GAS và Phòng chng cháy n", nhm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thc ca cng đng và người dân đi vi công tác an toàn khí và phòng chng cháy n.

Trước đó, Trin lãm nh "An toàn khí GAS và phòng chng cháy n" và Chương trình din tp phòng cháy cha cháy vi ch đ "Ngày hi Phòng chng cháy n" đã din ra sôi ni vào ngày 25/08 ti số 16 phố Ngô Quyền, Hà Ni, Thao diễn chữa cháy tại 160 phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Các sự kiện đều đã thu hút được đông đo người dân, doanh nghip và các cơ quan truyn thông, báo chí.

Các tin, bài và ảnh về họat động của tuần lễ "An toàn khí GAS và phòng chng cháy n" đồng thời cũng được diễn ra trên internet tại địa chỉ www.phongchongchayno.info và www.antoankhi.com 

 

Báo đng v gia tăng s lượng và mc đ các v cháy, n

Phát biu ti Hi ngh, Đi tá Đoàn Hu Thng, Phó Cc trưởng Cc Phòng cháy Cha cháy và Cu nn Cu h cho biết, hin nay, trên c nước có khong 17.477 cơ s kinh doanh và s dng khí gas, bao gm: ca hàng kinh doanh khí gas; các phương tin vn chuyn khí gas; các cơ s, công trình có s dng h thng gas trung tâm. Tuy nhiên, vic thc hin các quy đnh v phòng cháy cha cháy ti các cơ s này chưa tt dn đến xy ra các v cháy, n, gây hu qu nghiêm trng v người và tài sn. Ví d: v n gas ti Công ty Gas An Dương, Khu Công nghip Khai Sơn, Bc Ninh, ngày 05/12/2012, khiến 56 người b thương; hay v n gas ti Công ty Đng Huỳnh, TP. H Chí Minh, ngày 17/10/2014 khiến 3 người t vong, 5 người b thương nng, 7 căn nhà b hư hng và 150 căn nhà b nh hưởng…

Đng tình vi ý kiến trên, ông Đ Quang Vinh, Cc trưởng Cc K Thut An toàn và Môi trường Công nghip, B Công Thương cho biết, mc dù có nhiu quy đnh v an toàn gas, nhưng tình hình cháy n vn din biến rt phc tp và cm nhn là vn chưa kim soát được hoàn toàn.

Các nguyên nhân gây ra cháy n ch yếu được các đi biu đưa ra ti Hi ngh, đó là: (1) các cơ s kinh doanh gas không đm bo các điu kin an toàn; (2) san chiết trái phép; (3) vi phm quy đnh an toàn trong quá trình vn chuyn, xut, nhp khí hóa lng (LPG); (4) thiếu nhng kiến thc cơ bn v s dng gas an toàn; (5) nhng bt cp trong chính sách, to l hng pháp lý dn đến vic các cơ s kinh doanh li dng thc hin nhng hành vi trái phép gây hi đến cng đng; (6) s chng chéo trong qun lý v an toàn khí và phòng chng cháy n ca 04 b: B Công an, B Công Thương, B Lao đng - Thương binh - Xã hi, B Khoa hc và Công ngh

Trong các nguyên nhân trên, ông Trn Văn Ngh, Phó Giám đc Công ty Khí Vit Nam đc bit bày t nhng lo ngi trong vic san chiết gas lu tràn lan, kéo dài chưa được gii quyết trit đ, dn ti hu qu là các thiết b s dng, như: bình cha, van du... không được kim tra kim đnh, các hư hng không được phát hin; b sa cha, ci to, làm nhái không tuân th k thut chế to...

Nâng cao ý thc ca cng đng là gii pháp ct lõi

Theo ông Đ Quang Vinh, đ gim thiu các v cháy n v khí gas cn phi thc hin đng b các gii pháp, t nhng gii pháp liên quan đến văn bn quy phm pháp lut đến vic qun lý, x lý vi phm v an toàn khí và phòng chng cháy n.

Tuy nhiên, gii pháp mà Cc trưởng Đ Quang Vinh đc bit nhn mnh, đó là nâng cao ý thc trách nhim ca cá nhân, h gia đình và doanh nghip, bng cách tăng cường tuyên truyn, ph biến kiến thc pháp lut v an toàn khí và phòng chng cháy n.

Đng tình vi ý kiến trên, ông Trn Văn Đng, Ging viên Trường Đi hc Phòng cháy Cha cháy đưa ra cnh báo v vic cng đng đang sng cùng nhng “qu bom hn gi” có th phát n bt c lúc nào, nếu chúng ta không có ý thc tuân th các quy đnh v an toàn khí và phòng chng cháy n.

“Các cá nhân, doanh nghip và h gia đình cn phi t nm bt và hiu rõ các quy đnh v an toàn khí và phòng chng cháy n, bi lc lượng công an phòng cháy cha cháy không th theo sát đến tng h gia đình được”, ông Đng nhn mnh.

Phát biu kết thúc Hi ngh, Th trưởng Cao Quc Hưng đánh giá cao nhng ý kiến đóng góp ca các v đi biu và nht trí vi các gii pháp:

Th nht, cn lưu ý tiếp tc nâng cao năng lc ca các t chc, cán b hot đng trong công tác an toàn cháy n.

Th hai, cn tp trung nghiên cu, rà soát nhng bt cp trong các văn bn quy phm pháp lut v an toàn khí và phòng chng cháy n trong thi gian qua, đ đ xut ni dung sa đi.

Th ba, tăng cường công tác hướng dn, ch đo kim tra, kim soát v an toàn và phòng chng cháy n, áp dng các tiến b khoa hc k thut v an toàn phòng chng cháy n.

Th tư, tăng cường công tác tuyên truyn v an toàn khí và phòng chng cháy n cho cng đng.

Th năm, tăng cường công tác phi hp gia các b, ngành và trao đi kinh nghim, hp tác quc tế v an toàn khí và phòng chng cháy n. /.

Kim Hiền
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan