Thứ tư 17/04/2024 10:53 | Liên hệ Tòa soạn p-ISSN: 1859-4972
e-ISSN: 2734-9365
Phân tích năng lực đổi mới sinh thái của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thị trường Việt Nam
Dự báo thị trường chứng khoán dựa trên chỉ số cảm xúc nhà đầu tư Việt Nam  bằng mô hình ngôn ngữ lớn và học sâu trong các bối cảnh rủi ro
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của quân đội trong kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại ở Việt Nam trong bối cảnh mới
Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực số  tại công ty Mobifone Global – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia mạng sản xuất toàn cầu của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở: Minh họa cụ thể tại các quận nội ô TP. Cần Thơ
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở tỉnh Nam Định hiện nay
Phát triển trí tuệ nhân tạo và rủi ro carbon: Một góc nhìn mới nhờ phân tích Wavelet về tính kết nối động trong đại dịch và chiến tranh
Xem thêm
hoi thao khoa hoc quoc gia thuc day tang truong xanh huong toi phat trien ben vung
doi moi sang tao ket noi chinh sach voi doanh nghiep viet nam
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2022