Thứ tư 19/06/2024 10:50 | Liên hệ Tòa soạn e-ISSN: 2734-9365
“Hiến kế” nhiều giải pháp cho thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển bền vững
Định hướng, giải pháp đổi mới sáng tạo quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển bền vững
Giải pháp đổi mới sáng tạo phát triển truyền thông dự thảo chính sách: Chiến lược chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ
Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp Việt Nam trở thành điểm sáng công nghệ mới trên toàn cầu
Đảm bảo khi Đề án Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt sẽ triển khai được ngay
Xem thêm
hoi thao khoa hoc quoc gia thuc day tang truong xanh huong toi phat trien ben vung
doi moi sang tao ket noi chinh sach voi doanh nghiep viet nam
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2022