Cập nhật ngày 02/06/2017 - 00:13:07

           

Từ 15/6/2017, học sinh sinh viên được vay tối đa 1,5 triệu đồng/tháng

- Hiện nay, học sinh, sinh viên chỉ được vay 1,25 triệu đồng/tháng. Như vậy, mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên đã tăng thêm 250.000 đồng/tháng.

Ngân hàng Chính sách Xã hội là tổ chức có trách nhiệm thực hiện cho vay, giám sát, thu hồi nợ vay

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 751/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg, ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Theo đó, mức cho vay tối đa là 1,5 triệu đồng/tháng/HSSV.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2017, áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Đối tượng vay là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học hoặc tương đương đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề hoạt động theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Chính sách Xã hội là tổ chức có trách nhiệm thực hiện cho vay, giám sát, thu hồi nợ vay.

Mức lãi suất đang được Ngân hàng Chính sách Xã hội áp dụng đối với học sinh, sinh viên là 6,6%/năm, tương đương 0,55%/tháng. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Tính đến cuối năm 2016, dư nợ khoản vay này đạt 19.375 tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội tại thời điểm đó. So với mức 24.456 tỷ đồng vào cuối năm 2015, dư nợ cho vay học sinh, sinh viên đã giảm gần 21%./.

PV
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan