Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.
Cập nhật, 24/03/2021 17:26:51
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ký ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT về hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp thay thế các quy định cũ để phù hợp với khung pháp lý mới.
Cập nhật, 22/03/2021 10:38:30
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, từ ngày 1/1/2022, điều chỉnh tăng thêm 15% trên...
Cập nhật, 18/03/2021 15:34:42
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó, điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội áp...
Cập nhật, 17/03/2021 16:37:36
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 15/03/2021 về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển đảo và...
Cập nhật, 09/03/2021 09:48:00
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 305/QĐ-TTg, ngày 05/3/2021 quy định về phạm vi, đối tượng, nội dung chi và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho địa phương thực...
Cập nhật, 03/03/2021 09:04:02
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
Cập nhật, 02/03/2021 22:44:24
Năm 2021, đối tượng bị tác động trong xã hội cũng có sự thay đổi so với thời điểm trước đây, thị trường trong nước dần được khôi phục.
Cập nhật, 01/03/2021 15:40:28
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chiến lược Phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030, ban hành tháng 2/2021. Thủ tướng cũng chỉ đạo...
Cập nhật, 26/02/2021 16:14:00
Nghị định số 12/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá bổ sung yêu...
Cập nhật, 26/02/2021 14:46:31
Đó là một trong những nội dung của Nghị quyết số 21/NQ-CP, ngày 26/02/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 vừa được Chính phủ ban hành.