Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức (trừ một số trường hợp). Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với...
Cập nhật, 10/11/2017 10:31:46
Để giúp Chính phủ, Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1735/QĐ-TTg...
Cập nhật, 09/11/2017 22:14:30
Khẩn trương hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vùng bão, lũ sớm ổn định đời sống; tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất cho vay; chỉ đạo sâu sát, quyết liệt thúc đẩy quá trình cổ phần hóa, thoái...
Cập nhật, 05/11/2017 00:32:47
Theo Nghị quyết 112/NQ-CP, ngày 30/10/2017 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, thì hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “Sổ...
Cập nhật, 03/11/2017 18:32:38
Luật phải có những điểm mới đột phá tạo sự vượt trội so với trong nước và cạnh tranh so với quốc tế.
Cập nhật, 03/11/2017 16:40:55
Tại văn bản góp ý cho dự thảo Luật An ninh mạng, VCCI cho rằng, nhiều quy định trong dự thảo luật này trái với các cam kết trong WTO, EVFTA hay TPP.
Cập nhật, 02/11/2017 15:38:51
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết số 20 -NQ/TW) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức...
Cập nhật, 01/11/2017 19:57:37
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.
Cập nhật, 28/10/2017 15:14:34
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng dự án Luật Chăn nuôi.
Cập nhật, 27/10/2017 00:13:22
Ngày 25/10/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới,...
Cập nhật, 25/10/2017 23:56:56
Vấn đề cốt lõi ở đây vẫn chính là kỹ thuật công nghệ và chuyên môn từ đội ngũ chuyên gia hệ thống đến năng lực của các thành viên Hội đồng thẩm định, thẩm tra và đặc biệt là do...