Cập nhật ngày 18/12/2020 - 13:23:21

           

Giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4

- Tổng số thời gian hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho khách hàng là ba tháng, tại các kỳ hóa đơn tháng 10, 11, 12/2020.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 180/NQ-CP, ngày 17/12/2020 về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) cho khách hàng sử dụng điện. Theo Nghị quyết, Chính phủ thống nhất phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) như đề xuất của Bộ Công Thương tại Báo cáo số 919/BC-BCT, ngày 01/12/2020.

Cụ thể: tại Báo cáo số 919/BC-BCT, ngày 01/12/2020 của Bộ Công Thương gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2.

Theo đó, với giá bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: Giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4.

Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch và khách hàng có kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông thì giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất.

Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19. Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.

Tổng số thời gian hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho khách hàng là ba tháng, tại các kỳ hóa đơn tháng 10, 11, 12/2020.

Chính phủ hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện đợt 2 cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Đồng thời, Chính phủ cũng đánh giá cao Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chủ động xây dựng và đề xuất phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) cho các khách hàng sử dụng điện để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19.

Nghị quyết cũng quy định rõ: Không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với cơ sở phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thu phí cách ly y tế tập trung theo chỉ đạo tại văn bản số 7713/VPCP-KTTH, ngày 15/9/2020.

Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan triển khai việc thực hiện, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Trước đó, ngày 16/4/2020, Bộ Công Thương có Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 (đợt 1)./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan