Cập nhật ngày 28/04/2015 - 17:28:53

           

Tháng 4: Xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản đạt 2,61 tỷ USD

- Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 4 năm 2015 ước đạt 2,61 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu của ngành 4 tháng đầu năm 2015 lên 9,13 tỷ USD, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2014.

Cụ thể, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 4,47 tỷ USD, giảm 6%. Hầu hết các mặt hàng nông sản chính đều giảm về lượng hoặc giá trị so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các mặt hàng, như: gạo giảm 4,8% về khối lượng và 9,2% về giá trị xuất khẩu, cà phê giảm 41% về khối lượng và 39,3% về giá trị so cùng kỳ năm 2014.

Xuất khẩu một số mặt hàng, như: chè, hạt điều, tiêu vẫn tiếp tục phát huy được thế mạnh. Khối lượng hạt điều xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2015 đạt 85 nghìn tấn với giá trị 635 triệu USD, tăng cả về khối lượng (85 nghìn tấn, tăng 14,1%) lẫn giá trị xuất khẩu (635 triệu USD, tăng 36,3%) so với cùng kỳ năm 2014.

Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 4 đạt 58 nghìn tấn với giá trị 84 triệu USD, với ước tính này 4 tháng đầu năm 2015 xuất khẩu cao su đạt 259 nghìn tấn, giá trị đạt 371 triệu USD, tăng 37,7% về khối lượng nhưng giảm 0,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014.

Giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 4 ước đạt 514 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu 4 đạt 1,87 triệu USD, giảm 16,4% so với cùng kỳ năm 2014. Mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 19% tổng giá trị xuất khẩu. Xuất khẩu thủy sản tăng trưởng ở các thị trường, như: Trung Quốc (tăng 17%), Thái Lan (13%), và Hà Lan (gần 11%).

Mặt hàng gỗ và các sản phẩm gỗ đã lấy lại được sự tăng trưởng trong xuất khẩu. Ước giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ tháng 4 năm 2015 đạt 555 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2015 đạt gần 2,07 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2014./.

Lê Thủy
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan