Cập nhật ngày 27/01/2015 - 18:17:39

           

Sau cổ phần hóa, VVMI có vốn điều lệ 1.050 tỷ đồng

- Theo Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (VVMI) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì Tổng công ty này có vốn điều lệ 1.050 tỷ đồng

Theo đó,  VVMI phải kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Thủ tương cũng đồng ý phương án phát hành lần đầu với tổng số cổ phần là 105 triệu cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

Trong đó, có 78.750.0000 cổ phần nhà nước, chiếm 75% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 3.626.500 cổ phần, chiếm 3,45% vốn điều lệ; bán đấu giá công khai 22.623.500 cổ phần, chiếm 21,55% vốn điều lệ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và Sở Giao dịch chứng khoán để tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng; khi có đủ điều kiện, thực hiện niêm yết cổ phiếu của VVMI trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại VVMI là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là  3.002 người, tổng số lao động chuyển sang Công ty cổ phần là 2.618 người.

 Trong một văn bản khác, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về việc thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Mía đường I .

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thoái vốn Nhà nước đang nắm giữ tại Tổng công ty Mía đường I - CTCP theo quy định tại Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại danh nghiệp nhà nước; quyết định tiêu chí, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược; giá khởi điểm, phương thức thoái vốn và tổ chức thực hiện gắn với tái cơ cấu lại doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả, đúng pháp luật./.

 

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan