Cập nhật ngày 27/07/2018 - 15:06:21

           

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mít tinh kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ

- Nhân dịp Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018), sáng 27/07/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức mít tinh và gặp mặt các đồng chí là thương binh và thân nhân gia đình liệt sỹ đang công tác tại Bộ.

Đến d bui l mít tinh có đng chí Nguyn Văn Trung, Th trưởng, Bí thư Đng y cơ quan B Kế hoch và Đu tư, đng chí Mai Ngc Bích, V trưởng, Phó Bí thư Đng y cơ quan, đng chí Lê Thành Quân, V trưởng, Ch tch Công đoàn B, đng chí Hoàng Đt, Phó Chánh Văn phòng B, đng chí Lê Tun Anh, Phó V trưởng V T chc cán b và các đng chí là thương binh, thân nhân gia đình lit s hin đang công tác ti B kế hoch và Đu tư, cùng đi din các cơ quan, đơn v thuc B.

Đây là hot đng thường niên, th hin truyn thng "Ung nước nh ngun" ca toàn th cán b, công chc, viên chc, người lao đng B Kế hoch và Đu tư và ghi nh công ơn to ln ca các đng chí thương binh, anh hùng lit s đã chiến đu hy sinh vì đc lp t do ca T quc.

Ti bui l mít tinh, đng chí Lê Thành Quân cho biết, thi gian qua, B Kế hoch và Đu tư đã t chc thc hin các hot đng thiết thc, c th quan tâm ti các đng chí thương binh và thân nhân gia đình lit s.

Đồng chí Lê Thành Quân - Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại buổi lễ mít tinh/ Ảnh: Đức Trung

Hin ti, B Kế hoch và Đu tư02 đng chí là lit s, có 37 đng chí là thương binh (trong đó, 01 đng chí hin đang công tác), có 40 đng chí là thân nhân lit s (trong đó có 14 đng chí hin đang công tác).

Theo truyn thng, vào dp k nim ngày 27/07 hàng năm, B Kế hoch và Đu tư t chc hp mt, tng quà, đng viên, thăm hi, quan tâm đến các đng chí thương binh, thân nhân lit s hin đang công tác và đã ngh hưu ca B.

Cũng vào dp này, Công đoàn B đã t chc đi thăm và tng quà cho 2 gia đình lit s ca B ti tnh Hưng Yên (lit s Nguyn Văn Vượng, công tác ti Tp chí Kinh tế và D báo) và ti Kim Liên, Hà Ni (là lit s Nguyn Mnh Đ, công tác ti V Kinh tế Đi ngoi).

Bên cnh vic quan tâm, thăm hi các đng chí thương binh, thân nhân lit s ca B, hàng năm, B Kế hoch và Đu tư đu t chc quyên góp 1-2 ngày lương ca cán b, công chc, viên chc đ xây dng nhà tình nghĩa tng các gia đình chính sách ti Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh, Qung Bình, Qung Tr, Lai Châu, Bc Giang, Thái Bình, Lào Cai và Hòa Bình; ng h các qu “Đn ơn đáp nghĩa” ca Trung ương Mt trn T quc Vit Nam, qu “Xã hi t thin” ca Công đoàn Viên chc Vit Nam cùng nhiu qu xã hi t thin khác.

 Bên cnh đó, B Kế hoch và Đu tư đã t chc thăm và tng quà các trung tâm điu dưỡng thương bnh binh Phú Th, Bc Ninh và Hà Nam…, tng quà cho Hi Người mù qun Ba Đình, Hà Ni.

Đc bit, năm 2018, thc hin li kêu gi ca Trung ương Mt trn T quc Vit Nam và nhân k nim 50 năm ngày chiến thng Khe Sanh (09/07/1968 - 09/07/2018), B Kế hoch và Đu tư đã t chc, vn đng quyên góp mi cán b, công cc, viên chc, lao đng đóng góp ít nht 02 ngày lương (vi tng s tin quyên góp được là 593.721.000 đng) đ ng h các qu xã hi t thin ca Trung ương Mt trn T quc Vit nam, Công đoàn Viên chc Vit Nam; Hi Nn nhân cht đc màu da cam/dioxin Thành ph Hà Ni; ng h Qu xã hi t thin trên đa bàn qun Ba Đình; Thăm và tng quà cho 3 trung tâm điu dưỡng thương binh ti tnh Hà Nam; H tr xây dng 02 căn nhà tình nghĩa (tr giá 50 triu đng/ căn) và tng 10 con bò sinh sn (tr giá 15 triu đng/con) cho các gia đình chính sách, có hoàn cnh đc bit khó khăn ti huyn Hướng Hóa, tnh Qung Tr.

Đng thi, nhm ng h kp thi đng bào các tnh min Bc thit hi do lũ lt, Công đoàn B đã trích 200 triu đng t Qu xã hi t thin năm 2018 ng h đng bào 02 tnh Hà Giang và Lai Châu mi tnh 100 triu đng đ khc phc hu qu do lũ lt va qua. Tt c nhng điu này th hin tình cm và tinh thn trách nhim xã hi ca cán b, công chc, viên chc ca B Kế hoch và Đu tư.

Theo Ch tch Công đoàn B Kế hoch và Đu tư, thế h hôm nay luôn ghi nh công ơn to ln ca các anh hùng lit s, các đng chí thương binh đã chiến đu hy sinh mt phn máu xương ca mình vì đc lp t do ca T quc. Đng thi, chia s nhng khó khăn, mt mát mà các đng chí thương binh và thân nhân lit s đã tri qua.

Bên cnh đó, đng chí Lê Thành Quân cũng đánh giá cao vic các đng chí thương binh đang công tác ti B đã n lc vượt khó đ hoàn thành tt, xut sc các nhim v trên tng đơn v, mi v trí công tác đ đóng góp vào s phát trin chung ca B Kế hoch và Đu tư và góp phn tích cc vào s nghip xây dng quê hương đt nước.

Đi din các đng chí thương binh và thân nhân gia đình lit s phát biu ti bui l mít tinh, đng chí Hoàng Tiến Công (V Quc phòng - An ninh, B Kế hoch và Đu tư) là thương binh đang công tác ti B bày t s xúc đng trước s quan tâm sâu sc, thăm hi thường xuyên trong cuc sng, công vic ca B Kế hoch và Đu tư trong sut thi gian qua.

Đng chí Hoàng Tiến Công khng đnh, bn thân cùng nhng thân nhân gia đình lit s khác luôn c gng, phn đu, n lc rèn luyn đ vươn lên trong công vic và trong cuc sng, sng mu mc, phn đu hoàn thành tt nhim v được Đng và nhân dân giao, cũng như hoàn thành công vic vi tinh thn trách nhim cao, phát huy truyn thng, phm cht ca anh b đi c H.

Cũng ti bui l mít tinh, đng chí Đ Minh Chiến, đi din Đoàn thanh niên B đã bày t lòng thành kính và biết ơn sâu sc đi vi các đng chí thương binh, các anh hùng lit s, gia đình, thân nhân các anh hùng lit s. Và xin ha s tiếp tc phát huy truyn thng tt đp đó bng nhng hành đng c th.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ/ Ảnh: Đức Trung

Sau bui mít tinh, các đi biu đã đến đt vòng hoa ti Đài tưởng nim các Anh hùng Lit s trên đường Bc Sơn (Hà Ni) đ tưởng nh nhng người con ưu tú ca dân tc đã dũng cm chiến đu, hy sinh vì s nghip đu tranh gii phóng dân tc, vì nn đc lp, t do ca T quc, vì hnh phúc ca nhân dân./.

Hồng Ánh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan