Cập nhật ngày 28/03/2015 - 11:20:19

           

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2014

- Ngày 20/1/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2014.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh (giữa) chủ trì Hội nghị

Tham dự hội nghị có Đồng chí Bùi Quang Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đồng chí Nguyễn Trí Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cũng nhiều đồng chí lãnh đạo bộ và hơn 300 đại biểu đại điện cho các đơn vị thuộc Bộ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đánh giá cao những kết quả đạt được của các cán bộ, công chức, viên chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2014. Bộ trưởng cho biết, năm 2014 là một năm sôi động, đầy thách thức, cũng là năm Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiều đóng góp cho đất nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao. Tuy nhiên, để có được kết quả là sự nỗ lực không biết mệt mỏi của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Bộ.

Hội nghị cũng được nghe Đồng chí Nguyễn Thành Quân Chủ tịch Công đoàn Bộ trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình tổng hợp ý kiến, của cán bộ công chức viên chức của các đơn vị trong cơ quan. Đồng thời, lắng nghe các ý kiến thảo luận, tiếp thu của lãnh đạo Bộ về những việc đã làm được, những việc còn tồn tại, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục.

Đánh giá công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2014, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhấn mạnh, năm 2014, Bộ đã hoàn thành tốt chương trình công tác và nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Đặc biệt là trong năm 2014, Bộ đã trình Quốc hội thông qua 3 dự án luật rất quan trọng là Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), tạo cơ sở pháp lý đồng bộ thống nhất nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư công, tạo bước đột phá mới về cải cách thể chế, nâng cao nănglực cạnh tranh của môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đối với công tác thi đua khen thưởng, Bộ đã tổ chức, phát động các phong trào thi đua, đề ra các mục tiêu thi đua sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành ở từng thời điểm. Ban hành các chỉ thị, chỉ đạo các đơn vị trong Ngành đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của Ngành cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm phong trào thi đua, biểu dương kịp thời các cá nhân, tập thể lập thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng các điển hình.

Cũng trong năm 2014, Bộ trưởng và Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ đã xét, quyết định khen thưởng theo tiêu chuẩn, tỷ lệ theo quy định, đảm bảo đúng thành tích, công khai minh bạch. Cụ thể là:

- Trình Chính phủ xét và đề nghị Chủ tịch nước khen thưởng Huân chương Độc lập cho 02 tập thể, Huận chương Lao động hạng Nhì cho 06 tập thể và 01 cá nhân, Huân chương Lao động hạng ba cho 89 tập tể và cá nhân thuộc ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê; Danh hiệu nhà giáo ưu tú cho 02 nhà giáo của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

- Trình Thủ tướng Chính phủ xét, quyết định tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 7 tập thể; danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc cho 04 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 196 tập thể và cá nhân.

- Bộ trưởng ký quyết định khen thưởng 32 Cờ thi đua của Bộ, Bằng khen của Bộ trưởng cho 138 tập thể và 450 cá nhân thuộc các đơn vị trong Ngành; 325 bằng khen cho tập thể và cá nhân thuộc các Sở Kế hoạch và Đầu tư….

Kết thúc hội nghị, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh khẳng định cán bộ, công chức, viên chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo điều hành và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi kế hoạch phát  triển kinh tế - xã hội, góp phần kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội.

“Năm 2014 là năm có đóng góp rất quan trọng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thành công của đất nuớc, chúng ta tự hào đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao. Những Bằng khen, Huân chương, Huy chương được Chủ tịch nuớc, Thủ tướng … đã phản ánh đúng những đóng góp của Bộ”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra Lễ trao tặng Huân chương, Bằng khen Cờ thi đua Bộ … của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ  cho các tập thể, cán bộ có thành tích xuất sắc trong năm 2014. /.

Anh Quyền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan