Cập nhật ngày 15/04/2015 - 21:52:18

           

IPU từ Paris tới Hà Nội: Phấn đấu cho nền hòa bình thế giới

- Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) là trung tâm đối thoại quốc hội trên toàn thế giới hoạt động vì hòa bình và hợp tác giữa các dân tộc và nền dân chủ bền vững.

Năm 1889, tại Paris, thủ đô nước Pháp, Liên minh nghị viện thế giới đã được thành lập theo sáng kiến của hai nghị sĩ đồng thời cũng là hai chiến sĩ đấu tranh cho hoà bình là Frederic Passy – người Pháp và William Randal Cremer - người Anh. Ý tưởng ban đầu của hai nghị sĩ này là mong muốn biến Liên minh nghị viện thế giới thành một phong trào tiên phong đấu tranh vì hòa bình. Ngay từ khi thành lập, mục tiêu của IPU là tạo nên một cơ chế như là trọng tài quốc tế. Nhưng cùng với thời gian và diễn biến của tình hình thế giới, phạm vi hoạt động của IPU đã được mở rộng vì các vấn đề liên quan đến hòa bình đã trở thành yêu cầu cấp thiết và rõ nét. Phấn đấu cho nền hòa bình thế giới, IPU hướng tới việc củng cố cơ sở pháp lý tạo nền tảng cho các mối quan hệ quốc tế. Xuất phát từ sự nhìn nhận các yếu tố kinh tế, xã hội, tư tưởng trong nhiều trường hợp là nguyên nhân tạo nên sự căng thẳng giữa các quốc gia, tổ chức thế giới của các nghị viện dần dần đã tiếp cận và dành sự quan tâm ngày càng nhiều hơn đối với các vấn đề mang tính toàn cầu.

Ban đầu Liên minh nghị viện thế giới xác định hai nhiệm vụ trọng tâm là: Bày tỏ chính kiến của các nghị sĩ về tất cả các vấn đề quốc tế qua đó thúc đẩy việc tìm kiếm các giải pháp bằng con đường nghị viện; Phấn đấu nhằm củng cố các thể chế dân chủ và đề ra các chính sách, các sáng kiến và khuyến nghị nhằm phát triển thể chế nghị viện cũng như cải thiện các chức năng hoạt động và nâng cao uy tín của thể chế này.

Quá trình hình thành và phát triển của IPU đã chứng minh vai trò của tổ chức, từ lúc ban đầu chỉ đơn giản là một Hiệp hội của các nghị sĩ, IPU đã trở thành một tổ chức liên nghị viện của cả thế giới.

IPU đóng một vai trò rất quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống quốc tế, là cội nguồn của phong trào đưa đến việc thành lập Hội quốc liên, sau đó là Liên hợp quốc, là nhân tố quan trọng cho việc hình thành Tòa án quốc tế La - Hay sau này. IPU luôn tạo ra cơ hội đưa ra những đề xuất, sáng kiến mới thúc đẩy sự nghiệp vì hòa bình và hợp tác quốc tế. Do những đóng góp tích cực của mình, tám nhân vật hoạt động nổi tiếng của Liên minh nghị viện thế giới đã được nhận giải thưởng Nobel vì hòa bình trong thời gian từ 1901 đến 1927. Ngay trong thời kỳ hai cuộc chiến tranh thế giới, mặc dù buộc phải gián đoạn hoạt động, nhưng dưới những hình thức khác nhau IPU vẫn đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp hòa bình và sự xích lại gần nhau giữa các dân tộc.

Hơn một thế kỷ qua, IPU là biểu tượng của sự thống nhất và hoạt động ngoại giao nghị viện giữa các nhà lập pháp của tất cả các quốc gia trên thế giới, là nơi tập trung đại diện của tất cả các xu hướng chính trị. Vì vậy IPU có thể được ví như một trạm quan sát đặc biệt sự tiến triển của các trào lưu tư tưởng chính trị của thế giới.

Từ ngày 28/3 đến ngày 1/4/2015, IPU-132 đã diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức IPU và sau năm ngày làm việc tích cực, trách nhiệm cao, Đại hội đồng IPU-132 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đồng đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của Quốc hội, đặc biệt là chủ đề chung “Các mục tiêu phát triển bền vững: biến lời nói thành hành động” và thông qua “Tuyên bố Hà Nội," đóng góp vào quá trình soạn thảo, xây dựng các mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 sẽ được thảo luận tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào kỳ họp cuối năm nay; đồng thời, khẳng định cam kết của các Quốc hội thành viên biến các mục tiêu phát triển bền vững thành các mục tiêu và quy định pháp luật, bảo đảm việc thực hiện các mục tiêu này tại quốc gia.

IPU-133 sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm nay ở Geneva, Thụy Sỹ nhân kỷ niệm lần thứ 70 Thế chiến II và kỷ niệm ngày thành lập Liên Hợp Quốc lần thứ 70.

IPU: Striving for world peace

The Union is the focal point for world-wide parliamentary dialogue and works for peace and co-operation among peoples and for the firm establishment of representative democracy.

Created in 1889 on the initiative of two parliamentarians and men of peace, William Randal Cremer (United Kingdom) and Frédéric Passy (France), the Inter-Parliamentary Union was the first permanent forum for political multilateral negotiations.

The organisation's initial objective was the arbitration of conflicts. The IPU played an important part in setting up the Permanent Court of Arbitration in The Hague. Over time, its mission has evolved towards the promotion of democracy and inter-parliamentary dialogue. The IPU has worked for establishment of institutions at the inter-governmental level, including the United Nations, an organization with which it cooperates and with which it has permanent observer status.

Promoting the concepts of peace and international arbitration, the IPU provided the origins for today's form of institutionalized multilateral co-operation and advocated the establishment of corresponding institutions at the inter-governmental level -- which eventually came into being as the United Nations. The IPU was also instrumental in setting up what is now the Permanent Court of Arbitration in The Hague.

The IPU has transformed itself from an association of individual parliamentarians into the international organization of the Parliaments of sovereign States (Article 1 of the Statutes of the Inter-Parliamentary Union) . It is a centre for dialogue and parliamentary diplomacy among legislators representing every political system and all the main political leanings in the world, constituting a unique platform for observing political opinions and trends around the world. IPU statutory Assemblies and specialized meetings serve as a testing ground for new ideas and initiatives leading to important breakthroughs in the search for peace and advancing international co-operation.

IPU-132 took place in Hanoi from 28/3-01/04/2015. This is the first time Vietnam to host the IPU and after five hard working days, the General Assembly of IPU-132 was successful. The General Assembly discussed many important issues of parliaments, especially the general theme " Sustainable Development Goals: Turning Words into Action" and adopted "Hanoi Declaration", contributing to drafting process and construction of sustainable development goals after 2015 which will be discussed at the UN General Assembly in later session this year; affirming the commitment of parliament members for sustainable development goals and objectives of the legislation.

 

IPU-133 will be held in this October in Geneva, Switzerland to celebrate the 70th anniversary of World War II and the foundation of United Nations./.

Trang Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan