Cập nhật ngày 19/06/2015 - 21:50:25

           

Quy hoạch là để báo chí làm tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình

- Thủ tướng đã nhấn mạnh điều này tại buổi gặp mặt đại diện các thế hệ nhà báo lão thành, lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí và lãnh đạo hơn 100 cơ quan báo chí trong cả nước, ngày 19/06/2015.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tự hào và đánh giá cao nền báo chí cách mạng và đội ngũ các nhà báo

Đội ngũ người làm báo Việt Nam đã trưởng thành và lớn mạnh không ngừng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bày tỏ tri ân các thế hệ làm báo đi trước đã gắn cả cuộc đời với nghề báo - một nghề nghiệp hết sức cao quý; tưởng nhớ những nhà báo đã không sợ hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang của mình.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tự hào và đánh giá cao nền báo chí cách mạng và đội ngũ các nhà báo nhiều thế hệ đã luôn trung thành với sự nghiệp các mạng của Đảng và nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Đội ngũ những người làm báo đã luôn nỗ lực, lao động miệt mài, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu không ngừng để hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, từ đó đóng góp quan trọng, to lớn vào thành tựu chung của đất nước.

Cùng với đó, báo chí và đội ngũ người làm báo Việt Nam đã trưởng thành và lớn mạnh không ngừng cả về chính trị - tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật - công nghệ, hội nhập với báo chí quốc tế; gắn sự phát triển và trưởng thành của mình với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, sự phát triển đi lên của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, trong những năm qua, đất nước đạt nhiều thành tựu nhưng cũng phải đối mặt với rất nhiều thách thức, khó khăn, phức tạp.

Trong bối cảnh đó, báo chí đã đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, Nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Báo chí đã góp phần rất lớn tạo đồng thuận xã hội, phản ánh kịp thời những những khó khăn, bất cập, vướng mắc trong thực tiễn cuộc sống để Đảng, Nhà nước kịp thời ban hành, điều chỉnh chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Với tinh thần này, Thủ tướng mong muốn báo chí cả nước tiếp tục phát huy vai trò của mình, tiếp tục động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phấn đấu, nỗ lực đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2015; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Quy hoạch là để báo chí làm tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, quy hoạch báo chí là để báo chí làm tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình, để báo chí phát triển nhanh, vững chắc.

 Thủ tướng cho biết, Đề án đã được Trung ương kết luận và giao Chính phủ triển khai. Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Đề án đã trình Bộ Chính trị và Trung ương, với tinh thần dân chủ, đồng thuận cao, làm việc với từng cơ quan để đề xuất về nội dung, yêu cầu, cách làm và lộ trình thực hiện, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn nhận thức đầy đủ về vai trò của báo chí đồng thời luôn ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để báo chí làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, không ngừng phát triển và lớn mạnh. Thủ tướng cũng chia sẻ những khó khăn, thách thức mà báo chí đang phải đối mặt, đồng thời đề nghị các cơ quan quản lý báo chí và các cơ quan báo chí, các nhà báo cùng thảo luận, kiến nghị để Chính phủ xem xét, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động báo chí hiện nay.

 “Tôi hoàn toàn chia sẻ báo chí hiện nay vừa phải thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời vừa phải cạnh tranh trong cơ chế thị trường, tự tạo nguồn thu để tồn tại và phát triển. Tôi cũng chia sẻ việc các cơ quan quản lý vừa phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước đối với báo chí, vừa phải đảm bảo quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, quyền được thông tin của Nhân dân mà Hiến pháp đã quy định. Để giải quyết những thách thức này, tôi tin các đồng chí sẽ có được câu trả lời từ thực tiễn hoạt động của mình, từ đó kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước có các chủ trương, chính sách phù hợp để báo chí tiếp tục phát triển, lớn mạnh” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn lãnh đạo các cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình với tinh thần vì đất nước, vì nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Thủ tướng cũng mong muốn mỗi nhà báo luôn đề cao trách nhiệm và sứ mệnh của mình với xã hội, nghĩa vụ của một công dân đối với đất nước, không ngừng rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.

Đối với các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tiếp tục chủ động và làm tốt việc cung cấp thông tin khách quan, nhanh chóng, chính xác, kịp thời cho báo chí về mọi mặt tình hình kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thông tin và quyền được thông tin của người dân./.

PV
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan