Cập nhật ngày 03/11/2015 - 12:07:23

           

Hỗ trợ 284,5 tỷ đồng khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn

- Để khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2014 - 2015 và vụ Hè Thu năm 2015, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định hỗ trợ 284,5 tỷ đồng cho 19 địa phương từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2015.

S tin trên được phân b cho 19 đa phương, trong đó: Lai Châu 5,5 t đng; Bc Ninh 9,3 t đng; Thanh Hóa 30,7 t đng; Ngh An 22,6 t đng; Hà Tĩnh 18,3 t đng; Qung Bình 26,8 t đng; Qung Nam 6,6 t đng; Qung Ngãi 18 t đng; Bình Đnh 12,7 t đng; Bình Thun 20,4 t đng; Lâm Đng 6,8 t đng; Bình Phước 17,6 t đng; Tin Giang 11,2 t đng; Bến Tre 15,3 t đng; Trà Vinh 10,8 t đng; Vĩnh Long 18,8 t đng; Hu Giang 11,9 t đng; Cà Mau 15,7 t đng; Khánh Hòa 5,5 t đng.

Th tướng Chính ph yêu cu vic qun lý và s dng kinh phí h tr trên thc hin theo quy đnh hin hành. B Tài chính chu trách nhim v tính chính xác ca thông tin và s liu báo cáo.

 

Đng thi, y ban Nhân dân các đa phương ch đng s dng ngân sách đa phương và các ngun vn hp pháp khác cùng vi kinh phí ngân sách trung ương h tr nêu trên đ bo đm thc hin có hiu qu vic khc phc hu qu hn hán và xâm nhp mn v Đông Xuân và Hè Thu năm 2015./.

Theo báo cáo ca Trung tâm d báo khí tượng thy văn Trung ương ti Hi ngh trc tuyến ng phó vi hn hán, xâm nhp mn năm 2015-2016 và nh hưởng ca hin tượng El Nino, t chc ngày 31/10, ti Hà Ni cho biết, hin tượng El Nino tiếp tc nh hưởng đến nước ta, kh năng đt cường đ ca El Nino mnh k lc nhng năm 1997, 1998 và kéo dài đến hết mùa Đông, Xuân 2015-2016. Ngoài cường đ mnh, nhiu kh năng El Nino 2014-2016 s tr thành mt trong nhng El Nino kéo dài nht trong khong 60 năm qua. nh hưởng ca hin tượng El Nino làm cho nn nhit đ tăng cao, thiếu ht lượng mưa là nguyên nhân gây ra hn hán, thiếu nước, xâm nhp mn nhiu khu vc. 

Lê Thủy
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan