Cập nhật ngày 14/06/2016 - 22:58:01

           

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV dự kiến được khai mạc vào ngày 20/7/2016

- Theo dự kiến, nội dung Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định về tổ chức, nhân sự cấp cao của nhà nước.

Sáng 13/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.

Tại phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thống nhất ý kiến, Quốc hội cần tập trung làm công tác nhân sự trước, đặc biệt là nhân sự của Quốc hội, sau đó mới thực hiện các nhiệm vụ khác của kỳ họp.

Theo dự kiến nội dung Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định về tổ chức, nhân sự cấp cao của nhà nước gồm: Bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; Tổng thư ký Quốc hội; Bầu Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước; Quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ; Phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; Phê chuẩn danh sách các thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Quốc hội cũng sẽ nghe Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội được bầu.

Quốc hội sẽ thực hiện công tác lập pháp và xem xét, thảo luận các báo cáo và quyết định một số vấn đề quan trọng khác như: Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014; Xem xét, thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017 và việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề; Nghị quyết về một số vấn đề quan trọng (nếu có); Báo cáo của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ngoài ra, Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII về kết quả tổ chức giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; các Báo cáo của Chính phủ về: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực trạng môi trường biển và việc sử dụng vốn vay, quản lý nợ công sẽ được gửi đến các đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Với dự kiến nội dung như trên, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV khoảng 9 ngày (không kể các ngày nghỉ), trong đó họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 20/7 và dự kiến bế mạc vào ngày 30/7

Trước đó, theo Nghị quyết số 617/NQ-ĐBCQG về Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của Hội đồng bầu cử quốc gia, căn cứ Điều 86 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 và Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV trong cả nước, Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và danh sách 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Cụ thể, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 67.049.091/ 67.485.482 tổng số cử tri trong cả nước, đạt 99,35%. Tổng số người trúng cử đại biểu Quốc hội là 496 người, bầu thiếu 04 đại biểu Quốc hội ở 4 tỉnh Sóc Trăng, Sơn La, Lâm Đồng và Đồng Nai, mỗi tỉnh thiếu 1 đại biểu so với số người được phân bổ.

Về cơ cấu kết hợp, dân tộc thiểu số 86 người (chiếm 17,30%) thiếu 4 người, phụ nữ 133 người (chiếm 26,80%) thiếu 17 người so với dự kiến. Người ngoài đảng có 21 người trúng cử, (chiếm tỷ lệ 4,20%) giảm 4,2% so với khoá XIII (42 người). Người dưới 40 tuổi có 71 vị trúng cử, cao hơn 21 người so với dự kiến, tăng 1,9% so với khoá XIII. Trình độ trên đại học có 310 người (chiếm 62,50%), đại học 180 người, dưới đại học 6 người, tái cử 160 người (chiếm 32,30%) giảm 6 người.

Như vậy, có 317 đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu. Đại biểu tự ứng cử 2 người, giảm 2 người so với khoá trước./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan