Cập nhật ngày 11/09/2012 - 00:00:00

           

Gấp rút ban hành Danh mục tạm nhập tái xuất

- Thủ tướng yêu cầu trong tháng 9/2012, Bộ Công Thương phải quy định và ban hành Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh tạm nhập tái xuất.

Thời gian hàng hóa được lưu tại Việt Nam không quá 45 ngày

Thủ tướng yêu cầu trong tháng 9/2012, Bộ Công Thương phải quy định và ban hành Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan.

Đây là nội dung chính tại chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 7/9, được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Cụ thểBộ Công Thương có trách nhiệm ban hành: Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; Danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; Danh mục hàng thực phẩm đông lạnh khác (thịt gia súc, thịt gia cầm, thủy hải sản các loại).

Đối với Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đối với các loại chất thải nguy hại gồm: ắc quy chì, vỉ mạch điện tử; nhựa phế liệu, phế thải; thiết bị làm lạnh sử dụng CFC; hóa chất là tiền chất thuộc diện cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo các Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Các mặt hàng này có hiệu lực kể từ ngày 7/9/2012

Đối với Danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan như: các mặt hàng tiêu dùng đã qua sử dụng và thực phẩm đông lạnh là phủ tạng, phụ phẩm gia súc và phủ tạng, phụ phẩm gia cầm. Việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan các mặt hàng này có hiệu lực kể từ ngày 30/9/2012.

Đối với những lô hàng thuộc Danh mục tạm ngừng trên và hàng hóa tạm nhập tái xuất theo Giấy phép của Bộ Công Thương không thuộc Danh mục tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất về đến cảng Việt Nam trước ngày 30/9/2012 được tiếp tục tạm nhập tái xuất theo các quy định như trước khi Chỉ thị này được ban hành.

Về tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu mặt hàng xăng dầu: Quy định và bổ sung điều kiện kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đối với mặt hàng xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1136/VPCP-KTTH ngày 1/8/2012 của Văn phòng Chính phủ.

Thời gian hàng hóa được lưu tại Việt Nam không quá 45 ngày; chỉ được gia hạn một lần không quá 15 ngày. Hết thời hạn này thương nhân buộc phải tái xuất ra khỏi Việt Nam trong vòng 15 ngày qua cửa khẩu tạm nhập, không cho phép qua cửa khẩu khác cửa khẩu tạm nhập. Trường hợp không tái xuất được thì tịch thu và xử lý theo quy định. Trường hợp phải tiêu hủy thì chi phí tiêu hủy được trích từ tiền đặt cọc của thương nhân.

Đặc biệt không cho phép chuyển loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất sang nhập khẩu để tiêu thụ nội địa, áp dụng quy định tương tự đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa không khuyến khích nhập nhập.

Cũng theo Chỉ thị này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có biện pháp giám sát chặt chẽ hàng hóa trong suốt quá trình từ khi tạm nhập đến khi tái xuất, đặc biệt là khi tái xuất. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ và kiểm dịch thú y đối với hàng hóa là thực phẩm đông lạnh kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; phối hợp với chính quyền các tỉnh biên giới chỉ đạo cơ quan kiểm dịch tại biên giới tăng cường biện pháp và lực lượng để ngăn chặn có hiệu quả việc vận chuyển gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch...

Thu Hạnh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan